Vattenbruksdjur

I vattenbruksregistret hålls information om vattenbruksdjurhållare och hållningsplatser. Vattenbruksdjurshållaren måste göra anmälan till registret innan verksamheten påbörjas, och registerinformationen kommer att hållas aktuell.

Blanketten för att göra anmälan finns på Livsmedelsverkets ”blanketter och anvisningar” -sidor.

Registreringsanmälan om hållning av fisk, kräftdjur (krabbor, räkor) och blötdjur (musslor) skall levereras till den NTM-central som sköter fiskenäringsärenden inom vars område den största delen av verksamheten ligger. På Åland görs anmälan till Ålands landskapsregering. Anmälan måste göras av all hållning av fisk, kräftdjur och blötdjur för vilket syfte som helst, dock med undantag för att hålla akvariefiskar, -kräftdjur eller -blötdjur i akvarium, akvarieutrymmen, konstgjorda dammar eller bassänger där djuren hålls i vatten som inte dräneras utan rening i naturliga vatten. Anmälningsskyldighet gäller även hållning av endast en fisk, krabba eller ett skaldjur, samt även könsceller, dvs kläckning. Anmälan gäller även hållandet av skaldjur för vattenreningsändamål. Anmälningsskyldigheten gäller inte sumpning av vild fisk eller krabbor innan försäljning för livsmedel.

 
Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018