Medicinering av djur

Ett läkemedel är ett ämne eller preparat som används för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar som förekommer hos människor eller djur samt dessa sjukdomars symptom.

Läkemedel bör användas för djur på ett sådant sätt att de främjar djurets hälsa och välbefinnande. Användningen av läkemedel får inte orsaka märkbara skador på människor, djur, animaliska livsmedel eller miljön.

Läkemedel för djur används för att behandla och förebygga många olika sjukdomar. Till exempel antibiotika används för att behandla infektionssjukdomar som orsakas av bakterier och som smärtstillande medicin för att lindra smärta. För att förebygga sjukdomar kan man använda bland annat vaccin eller vitaminer.

Enligt lagstiftningen kan man vid behov begränsa eller förbjuda användning av läkemedel för djur om användningen kan orsaka risker för livsmedelssäkerheten eller -kvaliteten, läkemedlet medför andra betydande negativa effekter för djur, människor eller miljön eller används för att öka djurets tillväxt eller produktion.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018