Bidrag för jordbruksgrödor

Bidraget för jordbruksgrödor är ett produktionskopplat direktstöd från EU. Bidrag betalas för proteingrödor, råg, sockerbeta och stärkelsepotatis i hela landet samt för frilandsgrönsaker i AB-området. Stödet fastställs enligt odlingsarealerna för stödberättigade grödor och enligt stödområde samt, vad gäller stärkelsepotatis och sockerbetor, på basis av ett befintligt odlingskontrakt.

Du kan ansöka om stödet i jordbrukarnas samlade stödansökan

Bidrag för jordbruksgrödor kan du få för följande växtarter:

 • Höstråg
 • Vårråg
 • Blandning ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter
 • Matärt
 • Foderärt
 • Bondböna
 • Sötlupin
 • Stärkelsepotatis
 • Sockerbeta, för sockerproduktion
 • Oljedådra, dvs. Camelina/dådra
 • Höstrybs
 • Vårrybs
 • Höstraps
 • Vårraps
 • Solros
 • Blandade grödor, oljeväxter
 • Oljelin
 • Oljehampa
 • Frilandsgrönsaker som används som människoföda (inte sticklök, dill, persilja och övriga grönsaker)

Som blandat växtbestånd av ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter kan du anmäla sådana blandningar av proteingrödor som innehåller åtminstone två av de här fyra växterna.

Följande växtarter berättigar inte till bidrag för jordbruksgrödor:

 • Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter
 • Blandade grödor, proteingrödor

Växtarterna berättigar inte till bidrag av den orsaken att proteingrödorna också kan innehålla grödor som inte är bidragsberättigande, exempelvis klöver och sötväppling.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2018