Nationellt stöd för sockerbeta

Det nationella stödet för sockerbeta är ett nationellt arealstöd som betalas i hela landet.

Stödberättigande grödor

Stödet betalas bara för sådan sockerbetsareal som används till produktion av socker. Odlingen ska beakta produktionsförhållandena på orten.

Som mest har den årliga stödnivån varit 350 euro/ha.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Livsmedelsverket betalar ut stödet i december det år stödet söktes.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018