Nordligt hektarstöd

Det nordliga hektarstödet är ett nationellt arealstöd som betalas i stödregion C i norra Finland.

Stödberättigande grödor

Till stödet berättigar

  • I stödregionerna C1-C2: råg, sockerbeta, stärkelsepotatis, frilandsgrönsaker, växtbestånd med proteingrödor (= Blandat växtbestånd med ärt/bondböna/sötlupin över 50 % + spannmål) samt vissa andra jordbruksgrödor.
  • I stödregion C2p och skärgårdsområdena i stödregion C: råg, sockerbeta och stärkelsepotatis.
  • I stödregionerna C2p-C3-C4: frilandsgrönsaker.

Stöd för jordbruksgrödor betalas dock inte för vete, maltkorn, andra växtbestånd med proteingrödor eller foderspannmål.

Skörden av frilandsgrönsaker måste bärgas. Vid odlingen ska du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet på sommaren, i samband med den samlade stödansökan. Livsmedelsverket betalar stödet i december det år stödet söktes.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2019