Stöd till unga jordbrukare (EU)

Stödet till unga jordbrukare är ett direktstöd från EU som betalas i hela landet.

Stödet till unga jordbrukare är ett direktstöd från EU som betalas i hela landet.
Du kan få stöd om

  • du är aktiv jordbrukare
  • du har etablerat dig som jordbrukare för första gången som gårdens huvudsakliga företagare och du har bestämmanderätten
  • du är högst 40 år gammal det år då den första ansökan om grundstöd lämnas in
  • du också betalas grundstöd.

Du kan få stöd om du etablerade dig som jordbrukare år 2014 eller åren efter det. Stödet ska sökas första gången under de fem år som följer på etableringsåret. Stödet betalas fem kalenderår i följd räknat från den första ansökan om stöd till unga jordbrukare. Stödvillkoren måste uppfyllas varje år stödet söks.

Du måste också ansöka om grundstöd för att du ska få stöd till unga jordbrukare. Stöd betalas på basis av stödrättigheter som aktiverats inom grundstödet, högst upp till 90 hektar.

Du kan ansöka om stödet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2021