Stöd till unga jordbrukare (EU)

Stödet till unga jordbrukare är ett direktstöd från EU som betalas i hela landet.

Du kan få stöd om

  • du är aktiv jordbrukare
  • du har etablerat dig som jordbrukare för första gången som gårdens huvudsakliga företagare och du har bestämmanderätten
  • du är högst 40 år gammal det år då den första ansökan om grundstöd lämnas in
  • du också betalas grundstöd.

Stödet betalas i högst fem år. Stödvillkoren måste uppfyllas varje år stödet söks.

Om du etablerade dig som jordbrukare före år 2014 avkortas den femåriga stödberättigande perioden av det antal år som förlöpt mellan etableringen som jordbrukare och inlämnandet av den första ansökan om stöd till unga jordbrukare. Startåret räknas ändå inte in i den femåriga stödberättigande perioden. Det första året som kortar av den stödberättigande perioden är året efter startåret.

Om du etablerade dig som jordbrukare år 2014 eller senare, måste du ansöka om stöd första gången under de fem år som följer på startåret. Stöd kan betalas fem kalenderår i följd med början från det år då du lämnade in den första ansökan om stöd till unga jordbrukare.

Du måste också ansöka om grundstöd för att du ska få stöd till unga jordbrukare. Stöd betalas på basis av stödrättigheter som aktiverats inom grundstödet, högst upp till 90 hektar.

Du kan ansöka om stödet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.