Transportstöd för sockerbeta

Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Stödet är ett de minimis -stöd (så kallat stöd av mindre betydelse).

För producenter av sockerbetor som levererats till sockerbruk

Stödet kompenserar odlarna för de transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras. Du kan få stöd om du är kontraktsproducent av sockerbeta, har ingått odlingskontrakt om sockerbetor med ett sockerbruk och har levererat betor till sockerbruket.

Hur stödet bestäms

Stödnivån bestäms på basis av den mängd sockerbetor som anges i din gårds odlingskontrakt och transportsträckan. Stödnivån stiger i takt med att transportavståndet ökar.

Inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter är den övre gränsen för beviljande av de minimis-stöd 20 000 euro per sökande och företag under tre beskattningsår. 

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet i Viputjänsten eller med blankett 178 14.2.−10.3.2022. Livsmedelsverket betalar stödet i juni under ansökningsåret.

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022