Våren 2019

Senast uppdaterad 7.6.2019

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2018)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2019

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2018)

- utbetalningsprocent 100 %

- första utbetalningsdag 21.3.2019

​April ​Tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April Tillfälligt särskilt nationellt stöd (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April ​Stöd för växthusproduktion (2019) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Nationella husdjursstöd (2018 och 2019)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2018, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2018)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2018)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2018)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2018) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019
​Juni ​Miljöersättning (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2018)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2018
- första utbetalningsdag 13.6.2019

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2018)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2018):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2018
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2018):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.