Hösten 2021

Senast uppdaterad 12.11.2022

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

September Återbetalning av finansiell disciplin (2020)

- första utbetalningsdag 30.9.2021

​Oktober

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

Ekologisk produktion (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 29.10.2021

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 11.11.2021

November

Miljöavtal (2014-2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- uppfödning av lantraser

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

November

​Nationella arealstöd (2021)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.12.2021

​​December

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Grundstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​​December

​Förgröningsstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

EU:s bidrag för mjölkkor (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Våren 2021

Senast uppdaterad 1.6.2021

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2020)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2021

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021

April ​Stöd för växthusproduktion (2021) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Nationella husdjursstöd (2020 och 2021)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2020)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 29.4.2021
Maj

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2020)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2020)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag av rovdjurskador 6.5.2021
- första utbetalningsdag av hjortdjursskador 30.4.2021

Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2020) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021
​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 3.6.2021

Juni

Stöd för växthusproduktion (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 3.6.2021

​Juni ​Miljöersättning (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2020):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2020):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2020

Senast uppdaterad 24.11.2020

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 10.9.2020
​Oktober ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 1.10.2020
​Oktober

Ekologisk produktion (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.10.2020

​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2020) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 19.11.2020
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 12.11.2020
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020

November ​Nationella arealstöd (2020)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020
December Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
December ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
​​December ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Grundstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​​December ​Förgröningsstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
December EU:s bidrag för nötkreatur (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
Våren 2020

Senast uppdaterad 9.6.2020

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2019)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 27.2.2020

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.3.2020

April ​Stöd för växthusproduktion (2020) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 17.4.2020
April
Nationella husdjursstöd (2019 och 2020)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 23.4.2020
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2019)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 30.4.2020
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2019) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020
​Juni ​Miljöersättning (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni
Stöd för växthusproduktion (2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 4.6.2020
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2019):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2019):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juli Återbetalning av finansiell disciplin (2019) - första utbetalningsdag 2.7.2020

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2019

Senast uppdaterad 26.11.2019

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2018) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 12.9.2019
​Oktober ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
​Oktober

Ekologisk produktion (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
Oktober
Stöd för växthusproduktion (2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 28.10.2019
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2019
​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 21.11.2019
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​​November ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

​- svin- och fjäderfägårdarna: utbetalningsprocent cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: perioden 1.1.–30.6.
- första utbetalningsdag 21.11.2019

​​December* ​Nationella arealstöd (2019)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​​December ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​December ​Grundstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​​December ​Förgröningsstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
December EU:s bidrag för nötkreatur (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
* Ändrad 3.10.2019 November -> December

Våren 2019

Senast uppdaterad 7.6.2019

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2018)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2019

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2018)

- utbetalningsprocent 100 %

- första utbetalningsdag 21.3.2019

​April ​Tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April Tillfälligt särskilt nationellt stöd (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April ​Stöd för växthusproduktion (2019) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Nationella husdjursstöd (2018 och 2019)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2018, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2018)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2018)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2018)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2018) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019
​Juni ​Miljöersättning (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2018)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2018
- första utbetalningsdag 13.6.2019

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2018)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2018):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2018
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2018):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022