Fröplantager som upphört

Anvisning

  • Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerreferensens beteckning (den vänstra kolumnen).
  • Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden.Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.
  • Genom att klicka på ordningsnumret får du fram kartor i nummerordning per fröplantage.
  • I högra kanten av sidan finns ett sökfält där det går att söka användningsområdeskarta med hjälp av fröplantagens registerreferens som finns på plantetiketten (t.ex. Sv124) eller fröplantagens namn.

 

Fröplantager som upphört