Kartor över användningsområden

Användningsområdeskartorna finns i menyn till vänster eller i listan nedan.

 

Godkända fröplantager innehåller användningsområden för alla registrerade fröplantager i den.

Fröplantager som upphört omfattar användnigsområden för fröplantager som inte längre används för fröproduktion.

Naturresursinstitutet rekommendationer för svensk tallfröplantager innehåller användningsområdeskartor för dem.

Föräldrarträd till en familj innehåller användningsområden för denna typ av frökälla.

Klonernas användningsområden innehåller kartor av godkända kloner av skogsträd.

Grunder för tallfröplantagernas användningsområden finns på denna sidan.

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2023