Fröplantager som upphört

Anvisning

  • Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerreferensens beteckning (den vänstra kolumnen).
  • Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden. Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.
  • Genom att klicka på ordningsnumret får du fram kartor i nummerordning per fröplantage.
  • I högra kanten av sidan finns ett sökfält där det går att söka användningsområdeskarta med hjälp av fröplantagens registerreferens som finns på plantetiketten (t.ex. Sv124) eller fröplantagens namn.

 

Fröplantager som upphört

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2021