Godkända fröplantager

Livsmedelsverket fastställer användningsområdena för frön som samlats från inhemska fröplantager och för plantor som odlats från sådana frön. I den här tabellen finns alla kartor över användningsområden för godkända fröplantager. Kartor över godkända fröplantager (gällande) finns för tall, gran, björk och andra lövträdslag.

Anvisning

  • Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerreferensens beteckning (den vänstra kolumnen).
  • Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden. Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.
  • Genom att klicka på ordningsnumret får du fram alla kartor i nummerordning per fröplantage.
  • I högra kanten av sidan finns ett sökfält där det går att söka användningsområdeskarta med hjälp av fröplantagens registerreferens som finns på plantetiketten (t.ex. Sv124) eller fröplantagens namn (t.ex. Lapinkultaa).

Godkänd frökälla

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2021