Klonernas användningsområden

Livsmedelsverket fastställer användningsområdena för frön som samlats från inhemska kloner. I den här tabellen hittar du kartor över klonernas användningsområden.

Anvisning

  • Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerreferensens beteckning (den vänstra kolumnen).
  • Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden. Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.

Klonernas användningsområden

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2019