Blogg: Monitorering ska det bli – behöver man oroa sig?

9. juni 2021

Bland ikonerna på mobilskärmen finns en som är grönaktig. Klickar man på den så öppnas en app. Appen innehåller en karta över gårdens alla skiften. Varje skifte har något att berätta. På ett skifte ser skyddszonsvallen ut att inte ha slagits ännu. På ett annat slogs vallen förra veckan. På ett tredje växer grödan med fart. Ett fjärde skifte behöver fotograferas för att växtarten ska kunna tolkas. Vem producerar den här informationen, och vilken roll spelar jordbrukaren i det hela?

Jag vet vad du gjorde förra sommaren

Att följa upp odlingsåtgärderna och växtbestånden är ett viktigt inslag i den kommande jordbrukspolitiska perioden (CAP27). Vill man ranka de olika finansieringsperioderna så är fråga om det kanske största tekniska språnget och den mest betydande metodomläggningen. De som gillar komplicerade stödsystem kommer inte att bli besvikna på CAP27.  Den gröna arkitekturen och höga miljöambitioner bidrar till att uppföljningen blir betydligt noggrannare än förr. Under varje växtperiod händer det mycket på åkrarna. Grödorna växer, skörden bärgas, marken bearbetas. Och högt ovanför molnen kan man se man skeendena på marknivå.

Europeiska rymdorganisationens Sentinel-satelliter kretsar runt jorden utan rast och ro. Om och om igen tar de bilder på precis allting. Inte ens molnen är ett problem, eftersom satelliterna utnyttjar radar. Satelliterna blir fler, bildkvaliteten förbättras och den artificiella intelligensen utvecklas hela tiden. Det är alltså fråga om monitorering.

Mycket data är bra, mer data är bättre

Med monitorering avses att odlingsåtgärderna följs upp med hjälp av satellitbilder. Bilderna ger upphov till bildserier som i sin tur förädlas till olika analyser, grafer. Av graferna ser man exakt när växtbeståndet har slagits. Monitoreringen kommer att täcka 100 procent av Finland (och i själva verket hela Europa), så det är fråga om en enorm datamängd. För en människa är det lindrigt sagt en utmaning att granska den, men för en maskin är det en enkel match.

I och med att CAP-perioden byts är EU:s medlemsländer förpliktade att införa monitorering. Medlemsländerna blir tvungna att rapportera till EU i ännu större detalj än förr hur CAP-målen har utfallit och vart stöden har gått. Det är alltså synnerligen detaljerad information som samlas in, och också jordbrukarna får sin beskärda del av den.

Monitoreringen kommer att vara i hög grad automatiserad, det gör att kostnaderna sjunker och verksamheten effektiviseras. Men trots att tekniken redan klarar av rätt så självständiga tolkningar och funktioner behövs också människornas insatser i fortsättningen.

Informationsflödet är centralt i monitoreringen. Informationen behöver vara tillgänglig för både jordbrukarna och förvaltningen vid rätt tid. Här kommer mobilappen in. Tack vare appen kan jordbrukarna hålla koll på växtbestånden på de egna skiftena, komma ihåg vad stödvillkoren kräver och svara på frågor som monitoreringen producerar, till exempel med hjälp av georefererade bilder. För jordbrukarna är appen alltså ett precisionsverktyg som underlättar kommunikationen med förvaltningen. Den är snabb, ständigt uppdaterad och lätt att använda. Inga blanketter behövs, inga telefonsamtal. Mobilappen påminner, ger vägledning och stöder kommunikationen.

Inbyggda kontroller i fickan

Monitorering och övervakning är inte synonymer, men visst kan monitorering utnyttjas vid övervakningen. Den grundläggande principen är ju oförändrad: för att jordbruksstöd ska kunna fås behöver olika villkor och krav uppfyllas. CAP27 tillför den här principen ett förebyggande perspektiv. Viputjänsten innehåller automatiska inbyggda kontroller som hjälper jordbrukarna fylla i stödansökan. Monitoreringen är på sätt och en vis en förlängning av det här och producerar ännu mer information under växtperioden. Tack vare appen är det lättare för jordbrukarna att uppfylla villkoren eller att till exempel ändra ansökan i ett nafs vid behov. Ju mer data jordbrukarna har tillgång till, desto mer kan de bevaka sina intressen och desto bättre kan de också se till att stödvillkoren iakttas. I väntan på den grönaktiga ikonen.

Janne Aho.

Janne Aho
överinspektör
kontrollenheten för jordbrukarstöd