Del 2: Åtgärder för att nå målen – prioriteringar inom tillsynen

Det här är Del 2 av den Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan. I denna del beskrivs de specifika åtgärder som vidtas för att nå målen.

1 Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen):Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i extranättjänsten Pikantti, som är avsedd för myndigheter inom livsmedelskedjan.

2 Djurens hälsa och välfärd

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen):Djurens hälsa och välfärd pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i det Riksomfattande programmet för tillsyn över veterinärvården pdf (på finska).

3 Växtproduktion

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen):Växtproduktion pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i Livsmedelsverkets verksamhetsplan för NTM-centralerna i extranättjänsten Pikantti, som är avsedd för myndigheter inom livsmedelskedjan.