Del 2: Åtgärder för att nå målen – prioriteringar inom tillsynen

Det här är Del 2 av den Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan. I denna del beskrivs de specifika åtgärder som vidtas för att nå målen.

1 Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion - uppdatering för år 2024 pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i extranättjänsten Pikantti, som är avsedd för myndigheter inom livsmedelskedjan.

Tidligare prioriteringstabeller:

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion - uppdatering för år 2023 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion - uppdatering för år 2022 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen):Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion pdf

2 Djurens hälsa och välfärd

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Djurens hälsa och välfärd - uppdatering för år 2024 pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i det Riksomfattande programmet för tillsyn över veterinärvården (på finska).

 

Tidligare prioriteringstabeller:

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Djurens hälsa och välfärd - uppdatering för år 2023 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Djurens hälsa och välfärd - uppdatering för år 2022 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Djurens hälsa och välfärd pdf

 

3 Växtproduktion

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Växtproduktion - uppdatering för år 2024 pdf

Utförligare beskrivningar av åtgärderna publiceras i Livsmedelsverkets verksamhetsplan för NTM-centralerna i extranättjänsten Pikantti, som är avsedd för myndigheter inom livsmedelskedjan.

 

Tidligare prioriteringstabeller:

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Växtproduktion - uppdatering för år 2023 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Växtproduktion - uppdatering för år 2022 pdf

Åtgärder för att nå målen för tillsynen (prioriteringar inom tillsynen): Växtproduktion pdf

 

4 Uppdateringar

  • 16.10.2023: Åtgärder för att nå målen för tillsynen uppdaterats för år 2024
  • 8.11.2022: Åtgärder för att nå målen för tillsynen uppdaterats för år 2023
  • 30.9.2021: Åtgärder för att nå målen för tillsynen uppdaterats för år 2022