Införsel av livsmedel av animaliskt ursprung via den inre marknaden

Blanketter

Instruktioner

Tillsyn

Instruktioner för de lokala tillsynsmyndigheterna hittas från Pikantti-extranät.
Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022