Verkets ledning

Strategiska ledningsgruppen bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av verket. I gruppen ingår utöver generaldirektören överdirektörerna för linjerna, förvaltningsdirektören, ICT-direktören, direktören för kundrelationer,forskningsdirektör, kommunikationsdirektören samt chefen för personalenheten.

Livsmedelsverket har en operativ ledningsgrupp, vars ordförande är förvaltningsdirektören, och en styrgrupp för utveckling och digitalisering.

Intern revision i Livsmedelsverket:

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2024