Verkets ledning

Livsmedelsverket leds av generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen.

En strategisk ledningsgrupp bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av verket. I ledningsgruppen ingår utöver generaldirektören också

  • direktören för landsbygdslinjen, överdirektör Matti Puolimatka
  • direktören för linjen för livsmedelskedjan, överdirektör Pia Mäkelä
  • direktören för laboratorie- och forskningslinjen, överdirektör Janne Nieminen
  • direktören för verksamhetshelheten för interna tjänster, förvaltningsdirektör Maria Teirikko
  • direktören för verksamhetshelheten för digitala tjänster, ICT-direktör Juha Antila
  • direktör för kundrelationer Jaakko Rinne
  • utvecklingsdirektör Päivi Kasurinen
  • personaldirektör Sini Kuoppa-aho
  • kommunikationsdirektör Jari Eloranta.

Livsmedelsverket har en operativ ledningsgrupp vars ordförande är förvaltningsdirektören.

 

Styrgruppen för utveckling och digitalisering har ansvaret för att samordna verkets hela utvecklingsverksamhet över linjegränserna. Utvecklingsdirektören är ordförande för styrgruppen.