Verkets ledning

generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen, tfn 050 300 2750

 • ledningens assistent Päivi Pirilä, tfn 050 330 6930

direktör för interna tjänsterna, förvaltningsdirektör Maria Teirikko, tfn 040 833 3132

 • ledningens assistent Tiina Hannola, tfn 050 386 8418

personaldirektör Sini Molin, tfn 050 303 9089

 • ledningens assistent, HR-assistent Liisa Lintala-Vasanko, tfn 050 469 9794

direktör för digitala tjänsterna, ICT-direktör Juha Antila, tfn 050 529 7975

direktör för landsbygdstjänsterna, överdirektör Matti Puolimatka, tfn 040 762 5126

 • ledningens assistent Laura Sulonen, tfn 050 410 9980
 • direktör för jordbruksavdelningen Jukka Pekonniemi, tfn 040 540 1963
 • direktör för avdelningen för landsbygdsutveckling Raisa Ikonen, tfn 040 533 9147
 • direktör för marknadsavdelningen Marja Husu, tfn 040 740 8395
 • som direktör för avdelningen för finansförvaltning verkar överdirektör Matti Puolimatka, tfn 040 762 5126

direktör för livsmedelskedjan, överdirektör Pia Mäkelä, tfn 050 448 1302

 • ledningens assistent Liisa Rahkila, tfn 0400 399 862
 • direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen, tfn 050 388 6518
 • direktör för avdelningen för djurens hälsa och välfärd Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812
 • direktör för avdelningen för växtproduktion Hanna Kortemaa, tfn 040 833 2486

direktör för laboratorietjänsterna och forskningen, överdirektör Janne Nieminen, tfn 050 463 9586

 • ledningens assistent Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972
 • enhetschef för djursjukdomsbakteriologi och -patologi Sinikka Pelkonen, tfn 0400 287 061
 • enhetschef för växtanalytik Mirja Kartio, tfn 040 534 5510
 • enhetschef för kemi Annikki Welling, tfn 040 481 2270
 • enhetschef för mikrobiologi Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 0400 287 398
 • enhetschef för virologi Tuija Gadd, tfn 050 357 0328
 • enhetschef för riskvärdering Pirkko Tuominen, tfn 0400 211 624

generaldirektörens stab:

 • direktör för kundrelationer Jaakko Rinne, tfn 040 714 5830
 • utvecklingsdirektör Päivi Kasurinen, tfn 040 534 0781
 • forskningsdirektör Liisa Maunuksela, tfn 0400 256 097
 • kommunikationsdirektör Jari Eloranta, tfn 040 714 5810

e-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Strategiska ledningsgruppen bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av verket. I gruppen ingår utöver generaldirektören överdirektörerna för linjerna, förvaltningsdirektören, ICT-direktören, direktören för kundrelationer, utvecklingsdirektören och kommunikationsdirektören samt chefen för personalenheten.

Livsmedelsverket har en operativ ledningsgrupp, vars ordförande är förvaltningsdirektören, och en styrgrupp för utveckling och digitalisering, vars ordförande är utvecklingsdirektören.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2019