Verkets ledning

generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen, tfn 050 300 2750
från och med 8.10.2023 Leena Räsänen

 • ledningens assistent Tiina Hannola, tfn 050 386 8418

direktör för interna tjänsterna, förvaltningsdirektör Maria Teirikko, tfn 040 833 3132

 • ledningens assistent Tiina Hannola, tfn 050 386 8418

personaldirektör Sini Molin, tfn 050 303 9089

 • ledningens assistent Anna Rapo, tfn 050 571 4948

direktör för digitala tjänsterna, ICT-direktör Juha Antila, tfn 050 529 7975

 • ledningens assistent Minna Kataja-Rahko, p. 050 470 2587

direktör för landsbygdstjänsterna, överdirektör Matti Puolimatka, tfn 040 762 5126

 • ledningens assistent Maria Halme, tfn 050 324 3585
 • direktör för jordbruksavdelningen Jukka Pekonniemi, tfn 040 540 1963
 • direktör för avdelningen för landsbygdsutveckling Raisa Ikonen, tfn 040 533 9147
 • direktör för marknadsavdelningen Marja Husu, tfn 040 740 8395
 • som direktör för avdelningen för finansförvaltning verkar överdirektör Matti Puolimatka, tfn 040 762 5126

direktör för livsmedelskedjan, överdirektör Pia Mäkelä, tfn 050 448 1302

 • ledningens assistent Maritta Valkeemäki, tfn 040 825 0143
 • direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576
 • direktör för avdelningen för djurens hälsa och välfärd Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812
 • direktör för avdelningen för växtproduktion Hanna Kortemaa, tfn 040 833 2486

direktör för laboratorietjänsterna och forskningen, överdirektör Janne Nieminen, tfn 050 463 9586

 • ledningens assistent Johanna Mäkelä, tfn 040 771 5972
 • enhetschef för djurhälsodiagnostik Riikka Holopainen, tfn 050 439 3974
 • enhetschef för växtanalytik Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094
 • enhetschef för kemi Annikki Welling, tfn 040 481 2270
 • enhetschef för mikrobiologi Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 0400 287 398
 • enhetschef för riskvärdering Pirkko Tuominen, tfn 0400 211 624

generaldirektörens stab:

 • direktör för kundrelationer Jaakko Rinne, tfn 040 714 5830
 • forskningsdirektör Liisa Maunuksela, tfn 0400 256 097
 • kommunikationsdirektör Jari Eloranta, tfn 040 714 5810

e-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Strategiska ledningsgruppen bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av verket. I gruppen ingår utöver generaldirektören överdirektörerna för linjerna, förvaltningsdirektören, ICT-direktören, direktören för kundrelationer, kommunikationsdirektören samt chefen för personalenheten.

Livsmedelsverket har en operativ ledningsgrupp, vars ordförande är förvaltningsdirektören, och en styrgrupp för utveckling och digitalisering.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023