Fiske, jakt och vilt

Livsmedelsverket sysslar med användning av vilt, fisk och kräftor som livsmedel och med sjukdomar och välfärd av vilda djur, fisk och kräftor.