Anvisningarna om hur livsmedel används på ett säkert sätt

Livsmedel kan vara förknippade med riskfaktorer som kan orsaka människan hälsoskada:

  • Livsmedlets sammansättning kan vara ofördelaktig med tanke på hälsan
  • Med livsmedlet kan följa mikrober eller mikroorganismer
  • Livsmedlet kan av naturen innehålla skadliga ämnen
  • Med livsmedlet kan följa olika miljöföroreningar
  • Livsmedlet kan innehålla främmande föremål (såsom glas)


Man kan undvika faror som beror på livsmedel genom att - följa i påskrifterna på förpackningen.

  • förvaringsanvisningarna
  • behandlingsanvisningarna
  • användningsrekommendationerna


- undvika riklig konsumtion av sådana livsmedel, för vilka anvisningar om begränsad användning utfärdats.

På denna webbplats behandlas olika livsmedelfaror och begränsningar i användningen av vissa livsmedel.

Förpackningen till vissa livsmedel skall enligt lagstiftningen vara försedd med en  varningspåskrift eller bruksanvisning.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2019