Nyttiga mikrober

Mikrober kan också vara nyttiga. Nyttiga mikrober har utnyttjats vid tillverkning och konservering av livsmedel och i annan mänsklig verksamhet redan i tusentals år. 

Jäsningen och mjölksyrabildningen som bakterier orsakar har utnyttjats bland annat vid tillverkning av surmjölksprodukter, ostar, surbröd och medvurst och vid syrning av grönsaker, såsom surkål och saltgurkor. Mjölksyrabakterierna är en omfattande grupp nyttiga bakterier. Vissa noggrant utvalda mjölksyrabakterier tillsätts i livsmedlen i form av rena kulturer även på grund av deras gynnsamma hälsoeffekter. Sådana mjölksyrabakterier, såsom acidofilus-, lactofilus-, lactobacillus-, och bifidusbakterieblandningar kan köpas på apotek som frystorkade för att användas för förstärkning av bakteriefloran i tarmkanalen. Vid framställning av vinäger och ättikssprit används ättiksyrabakterier som hjälp. 

Virus har använts som hjälp bland annat vid utveckling av vacciner. 

Möglen kan också utnyttja cellulosa som näring och de sönderdelar växtrester i marken. Mögel används också som organismer vid produktion av många organiska syror och enzymer. Läkemedel, såsom penicillinet, har också framställts med hjälp av mögel. Mejeriindustrin utnyttjar mögel till exempel vid framställning av blå- och vitmögelostar. 

Jästens förmåga att bilda etanol av socker i syrefria förhållanden utnyttjas vid framställning av öl och vin. Jäst används också vid bakning för att få degen att jäsa.

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2018