Fiskbinnikemask (diphyllobothrium latum)

Diphyllobothrium latum eller fiskbinnikemasken, är en parasit hos däggdjur som äter fisk (såsom människan) och maskens larvstadium lever i fisk (inte Östersjöfisk). Larver av fiskbinnikemasken förekommer också i sötvatten- och bräckvattenfiskar som äter vattenloppor. Sådana fiskar är till exempel abborre, gädda, lake och gärs. Larver förekommer också i rommen från sådana fiskar. Fiskbinnikemasken kan smitta människan via rommen från fisken. Numera är fiskbinnikemasken mycket sällsynt i Finland.

Smittvägar 

Människan smittas med fiskbinnikemask då hon äter rå eller bristfälligt upphettad ofryst fisk eller fiskrom. Fiskbinnikemasken förekommer vanligen hos sådana folk, som äter stora mängder rå fisk.

Inkubationstid 

Flera veckor.

Symptom 

Symptomen är lindriga matsmältningssymptom eller allmänsymptom. Matsmältningssymptomen är förstoppning, uppsvälld mage och gasbesvär. Allmänsymptomen är yrsel, matthet, aptitlöshet, ovanlig hungerkänsla eller viktförlust eller anemi. Vid långt gången sjukdom förekommer känselstörningar i extremiteterna och svårigheter att gå.

Förebyggande åtgärder 

  • Insjöfisk skall upphettas ordentligt eller frysas ned. Produkter och bearbetade produkter som är avsedda att ätas oupphettade skall frysas ned. Man skall undvika att äta rå ofryst fisk. 
  • Nedfrysning av fisk och fiskrom till -20 grader celsius i 24 timmar eller till -18 grader celsius i 4 dygn förintar larven. 
  • Varmrökning av fisken så att den hettas upp helt igenom eller upphettning av fisken på annat sätt till minst +56 grader celsius i fem minuter förintar larven. 
Sidan har senast uppdaterats 22.2.2019