Listeriabakterien

Listeria monocytogenes (i fortsättningen listeria) förekommer allmänt i naturen och kan finnas även i obehandlade livsmedel, som i rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och färska grönsaker eller i produkter av dessa, om tillverkningsprocessen inte förstör bakterien. Risken för senare förorening finns för alla produkter som hanteras efter upphettningen (till exempel skivning, strimling, hackning). Samma listeriastam kan trots effektiv tvätt bli kvar i en produktionsanläggning i åratal och från tid till annan förorena produkter.

Risklivsmedel i fråga om listeria är speciellt produkter som är avsedda att ätas som sådana utan upphettning och som har en flera veckor lång saluhållningstid. Till den här gruppen hör till exempel kallrökta och gravsaltade fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär, i vilka listeriabakterier regelbundet har konstaterats, samt vakuumförpackade sillprodukter och rom. Listeria kan föröka sig i kallt och förvaring av livsmedlen i kylskåpstemperatur förhindrar inte helt att bakterien förökar sig.

Riskgrupper

Vissa riskgrupper ådrar sig lättare listeriainfektion eller så kallad listerios. En frisk vuxen eller ett friskt barn insjuknar mycket sällan allvarligt. Till riskgrupperna i fråga om listeria räknas:

 • Personer i hög ålder
 • Personer med försvagad motståndskraft till följd av en grundläggande sjukdom eller en till en sådan sjukdom anknytande läkemedelsbehandling (såsom cancer-, diabetes-, lever- och njursjukdomspatienter, personer som behandlas med kortison)
 • Gravida kvinnor

I riskzonen finns speciellt ålderstigna personer med svåra grundsjukdomar. Årligen insjuknar det cirka 20 - 60 personer i listerios och största delen av dem är över 70 år gamla. Den vanligaste sjukdomsbilden hos personer med nedsatt motståndskraft är blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Listerios har en hög dödlighet, upp till 20 - 40 %. Gravida kan få influensaliknande symtom (feber, huvudvärk, muskelsmärtor) och en listeriainfektion kan leda till missfall eller prematur förlossning.

Hos personer med normalt immunförsvar kan smittan orsaka mag-tarmsymtom, såsom magknip, illamående, feber, muskelsmärtor och/eller huvudvärk, särskilt om livsmedlet innehåller stora mängder listeria. Oftast är smittan symtomfri.

Hur man undviker listeria

Risken för listeria i livsmedel kan minskas med god hanteringshygien. Då maten upphettas så att den är kokande het dör listeriabakterien.

Allmänna råd

 • Hetta upp allt kött och fisk så att det är genomstekt
 • Tvätta färska grönsaker noga innan de äts
 • Tvätta rotfrukter noggrant både före och efter skalning
 • Förvara rått kött och rå fisk skilt från grönsaker, tillredd mat och färdigmat
 • Rengör omsorgsfullt händerna, knivar och skärbrädor om du har använt dem till hantering av råa livsmedel
 • Ställ in kylskåpet tillräckligt kallt. För de flesta livsmedel är en temperatur under +6 °C passlig. För fiskprodukter är en temperatur på högst + 3 °C trygg
 • Använd inte produkter efter sista förbrukningsdagen
 • Använd öppnade produkter så snabbt som möjligt

Tilläggsrekommendationer för riskgrupper

Personer som hör till riskgrupper borde dessutom undvika nedanstående livsmedel och upphetta all mat omsorgsfullt före de äter den. Också då man äter på restaurang är det bra att komma ihåg nedanstående rekommendationer.

 • Ät bara ordentligt upphettade kött- och fiskprodukter
 • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte produkter tillverkade av opastöriserad mjölk. Undvik också mögel- och kittostar tillverkade av pastöriserad mjölk, om de inte är upphettade. Ost i matlagning som hettas upp till bubblande het är säker att äta. Använd halloumi-, mascarpone-, mozzarella- och ricottaostar som färska, i god tid före bäst före-datum. I hårda ostar kan listeria inte växa.
 • Ät endast ordentligt upphettade djupfrysta grönsaker. (lägg till dem i salladen först efter ordentlig upphettning och nedkylning.)
 • En gång nedkyld mat som skall värmas på nytt bör upphettas så att den är kokande het innan man äter av den.
 • Även färdigmat bör upphettas så att den är kokande het innan man äter av den.
 • Använd eller frys ned ätfärdiga produkter i god tid före sista förbrukningsdatum.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2019