Rödbeta

Rödbetor skall helst intas endast ordentligt tillredda

Råriven rödbeta har orsakat flera matförgiftningsepidemier under de senaste tio åren. Största delen har varit enskilda epidemier, men under år 2010 har redan 7 epidemier rapporterats som misstänks vara orsakade av rå rödbeta. Det har förekommit epidemier redan på våren, men speciellt under denna höst har antalet ökat. Över 100 personer har insjuknat i epidemierna. I samtliga fall har rödbetorna serverats rårivna i personalrestauranger, daghem eller skolor. Rödbetorna har varit av inhemskt ursprung.

De vanligaste symptomen hos dem som insjuknat i epidemierna har varit illamående och magsmärtor. Även huvudvärk, trötthet och kräkningar har rapporterats. Många har beskrivit att symptomen yppat sig snabbt, inom mindre än en timme efter intaget, och gått över inom några timmar. Symptombilden tyder på intoxikation.

I de mikrobiologiska analyser som hittills gjorts har inga mikrober som orsakar matförgiftningar eller toxiner som sådana mikrober alstrar påträffats i rödbetorna. I analyser av prov från patienterna har inte heller påträffats fynd som förklarar symptomen. Livsmedelsverket och THL utreder som bäst andra eventuella orsaker till matförgiftningssymptomen i fråga.

Livsmedelsverket rekommenderar tills vidare att rödbetor intas endast ordentligt tillredda.

Rödbeta i matlagningen

Traditionellt har rödbetor använts kokta som sådana eller konserverade. Så tillredda har rödbetor inte konstaterats orsaka sjukdomsfall. Man kan tryggt använda rödbeta även som ugnsrotfrukt, purésoppa och i bakning. Bekanta rätter på rödbeta är till exempel julens rosoll (finsk sillsallad/rödbetssallad), Lindströms biffar och borsjtj (rysk rödbetssoppa).

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2018