Grönsaker: hanteringsråd till konsumenter

Rätt hanterade hålls grönsakerna säkra ända fram till matbordet

Grönsakerna utgör en viktig del av en mångsidig kost och förbrukningen av grönsaker borde ännu betydligt ökas i Finland. Säkerheten ända fram till matbordet tryggas, om bara grundläggande hygien följs vid hantering av grönsakerna.

På senare tid har matförgiftningsepidemier som förmedlats av grönsaker väckt frågor om grönsakers säkerhet. På denna sida har vi sammanfört grundläggande information som hänför sig till hanteringen av grönsaker. Genom att iaktta den garanterar du en fungerande hygien hemma i köket.

Det är viktigt att kylkedjan fungerar för att grönsakerna skall hålla sig

Kylförvaring och en obruten kylkedja ända fram till konsumenten hindrar de flesta bakterier från att föröka sig.
Grönsaker och frukt förvaras förpackade i plastpåse, plastfilm eller plastburk. Det hindrar grönsakerna och frukten från att torka och håller dem färska och saftiga.

Förvara följande frukter och grönsaker i kylskåp (+2 -+5):

 • kål, sallat, spenat, lök, potatis och många kryddörter 
 • citrusfrukter, äpple, druvor, kivi, körsbär.

Förvara följande frukter och grönsaker i svalskåp (+10 -+14):

 • gurka, tomat och paprika 
 • ananas, mango, papaya och melon.

Förvara följande frukter och kryddörter i rumstemperatur:

 • banan
 • citronmeliss och basilika.

Grundläggande hygienregler vid hantering av grönsaker: Tvätt, skalning och egna köksredskap

Rätt hanterade är färska grönsaker säkra att konsumera. Vid hantering av grönsaker hemma i köket är god hygien A och O. Mikroberna befinner sig på ytan till grönsakerna och kan avlägsnas genom noggrann skalning eller tvätt av grönsakerna. Glöm inte heller att tvätta händerna omsorgsfullt och tillräckligt ofta.

 • Tvätta händerna innan du börjar laga mat. 
 • Tvätta händerna också till exempel efter hantering av jordiga rotfrukter.
 • Hantera råa grönsaker och tillredda livsmedel med skilda redskap eller tvätta redskapen omsorgsfullt emellan.
 • Skala och tvätta rotfrukter omsorgsfullt före användning. 
 • Alla grönsaker skall alltid tvättas före användning.
 • Man kan skölja färska bär vid behov. Om bären är jordiga eller annars smutsiga lönar det sig att skölja dem.

Mer information om säker användning av grönsaker och om hygien via länkarna i spalten till höger.

Förbrukningen av grönsaker har ökat och hanteringen förskjutits till större anläggningar

Huvuddelen av matförgiftningarna beror på andra orsaker än grönsaker eller produkter som framställts av grönsaker. På senare år har mängden epidemier orsakade av grönsaker relativt sett ändå ökat. År 2005 orsakade färska grönsaker sex matförgiftningsepidemier eller 11 procent av samtliga matförgiftningsepidemier.

Det finns flera orsaker till matförgiftningar som grönsaker orsakar. För det första har också förbrukningen av grönsaker ökat på senare år. Hanteringen av grönsaker i storkök har också förändrats. Den har förskjutits till större anläggningar som specialiserat sig på hantering av grönsaker. Till allt flera massbespisningsställen såsom skol- och restaurangkök skaffas färskvaran numera färdigt behandlad i större partier. Därför berör eventuella problem, såsom matförgiftningar en större mängd personer per gång än förr.

Mer information om matförgiftningar och om hur sådana kan undvikas via länkarna i spalten till höger.

Sjukdomsalstrande mikrober hamnar i grönsakerna under odling eller lagring

Matförgiftningar kan orsakas av olika bakterier, virus och toxiner som bakterier alstrar och som sprids via grönsaker. Färska grönsaker kan innehålla sjukdomsalstrande mikrober som man inte ens med god hygien helt kan hindra från att hamna i grönsakerna.

Under odling hamnar mikrober i grönsaker från omgivningen eller till exempel med bevattningsvattnet. Bakterierna kan också föröka sig i grönsaker under lagringen. Allmänna miljöbakterier som förekommer bland annat i marken och vattnet är bl.a. listeria och yersinia. Djur i naturen kan också sprida yersinia och salmonella till grönsaker som växer på åkrarna. Norovirus kan hamna i grönsaker till exempel med bevattningsvattnet.

Livsmedelstillsynen säkerställer grönsakernas säkerhet

Konsumenterna måste kunna lita på att livsmedlen man intar är säkra även då man äter utanför hemmet. Med tanke på det har vi i Finland en omfattande livsmedelstillsyn.

Syftet med livsmedelstillsynen är att övervaka och främja samtliga livsmedels säkerhet och behöriga kvalitet och sammansättning och att förebygga och eliminera hälsoskador som livsmedel orsakar. Tillsynen inriktar sig på primärproduktion, tillverkning, transport, lagring, export, import, försäljning och servering av livsmedel.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira leder tillsynen över samtliga livsmedel på marknaden i Finland. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över hygienen vid hantering av grönsaker från jord till bord. Hygienen vid odling och hantering av grönsaker på gårdarna, hygienen i anläggningar som hanterar grönsaker och i restauranger och storkök som serverar grönsaker hör till de mål man utövar tillsyn över. Tillsynen som kommunen utövar omfattar tillsyn över hygienen i företagens verksamhet i form av tillsynsbesök och provtagningar. Utöver myndighetstillsynen utövar företagen själv i sin egenkontroll tillsyn över säkerheten hos produkterna man bjuder ut.

Mer information om livsmedelstillsynen via länkarna i spalten till höger.

Grönsaker gör gott

Grönsaker, till vilka också räknas frukt, bär och svamp, innehåller rikliga mängder för kroppen oumbärliga vitaminer, mineralämnen, spårämnen och fibrer. De innehåller också hälsofrämjande antioxidanter och flavonoider, men bara små mängder energi.

En riklig förbrukning av grönsaker minskar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, vuxendiabetes och vissa typer av cancer. Grönsaker underlättar också viktkontrollen, eftersom de ökar matens volym och så undantränger andra energitätare födoämnen. 
Enligt näringsrekommendationerna borde man äta minst 400 g grönsaker eller cirka fem till sex nävar om dagen. Det är också bra om måltiden inkluderar potatis. Finländarnas grönsaksförbrukning är ännu rätt blygsam i jämförelse med många andra länder. Vi förbrukar i genomsnitt cirka 350 g per dygn.

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2021