Kött

Kött är ett lättfördärvligt livsmedel och all hygien inverkar på köttets hållbarhet. Förvara köttet övertäckt i den kallaste delen av kylskåpet och förvara rått kött skilt från tillredd mat. Då du hanterar kött ska redskapen och skärbrädorna vara rena.

Malet kött

Hållbarhetstiden är betydligt kortare för malet kött (köttfärs) än för annat kött. Det lönar sig att tillreda malet kött så snart som möjligt. Om köttet förvaras vid tillräckligt låg temperatur och kylkedjan är obruten, bevaras det malda köttets goda kvalitet.

Bakterierna på köttets yta blandas vid malningen in i allt det malda köttet. Smaka inte på rått malet kött eller köttfärssmet, utan tillred i stället en smakbit i mikrovågsugn eller stekpanna.

Låt det malda köttet bli genomstekt så att det åtminstone är +70 ºC, även i den tjockaste delen av köttet. Även hamburgerbiffar av malet kött ska vara genomstekta.

Kött som inte tillretts, i synnerhet rått malet kött av nöt kan sprida EHEC-bakterier. Mera upplysningar om Matförgiftningar som orsakats av EHEC-bakterier.

Kött av fjäderfä

Broiler- och hönskött ska hanteras särskilt omsorgsfullt på grund av eventuell risk för salmonella och campylobacter. Rått broilerkött ska alltid förvaras och hanteras skilt från andra livsmedel. Använd inte samma redskap vid tillredning av maträtter som serveras ouppvärmda som du använder vid hantering av rått broilerkött. Djupfryst broiler tinas i kylskåp i ett kärl med tillräckligt höga kanter. Kom ihåg att tvätta händer och redskap noggrant efter hanteringen.

Broilerkött ska alltid tillredas så, att det blir helt genomstekt vilket gör att eventuella salmonella- och campylobakterier dör. Om du tillreder marinerat broilerkött ska oupphettad marinad inte hällas över köttet efter tillredningen. Temperaturen i den tjockaste delen av broilerköttet ska vara minst +75°C. Kom ihåg att en mikrovågsugn inte är väl lämpad för tillredning av broilerkött.

Griskött

Laga även grisens och vildsvinets kött genomstekt.