Trygga fiskdelikatesser om julen

Om julen är maten ofta en viktig del av högtidsstunderna. Kylskåpen fylls med råvaror och borden dignar av färdiga rätter. Man ger och får också livsmedel i present. En god hygien, en obruten kylkedja och rätt hantering och förvaring är hörnstenarna i ett tryggt kalasande.

Förvara kallt

Det är bäst att vara omsorgsfull vid hantering av fiskdelikatesser man gottar sig med om julen. Fisk förskäms lätt. Färsk fisk och alla fiskprodukter förpackade i en skyddande atmosfär, vakuumförpackade fiskprodukter och också fiskrom skall förvaras i en temperatur på 0 - +3 °C. Använd produkterna senast sista förbrukningsdagen.

Andra fiskprodukter, såsom halvkonserver av fisk (till exempel sill i glasburken), skall förvaras enligt anvisningarna på förpackningen, ändå i högst + 6 °C. Oöppnade burkar med helkonserver av fisk kan förvaras i rumstemperatur. Produkter i förpackningar som skadats eller svullnat skall inte användas.

Hantera på rätt sätt

Rensa och kyla ned fisken till +3 °C så fort som möjligt efter fångsten. Filea fisk på rent underlag och med rena redskap.

Rom från sötvattensfisk såsom sik, siklöja och gädda skall på grund av risken för binnikemask frysas ned utan salt innan den äts. Rommen skall hållas i frystemperatur (-18 °C) i minst ett dygn. Om rommen saltats före nedfrysningen, är det bra att förlänga frystiden. Insjöfisk som serveras oupphettad (till exempel gravad) skall likaså frysas ned innan den används. Lax, regnbåge och rom från dessa fiskar behöver inte frysas ned.

Beakta listeriarisk i kallrökta och gravsaltade fiskprodukter

Listeriabakterier konstateras regelbundet i kallrökta och gravsaltade fiskprodukter som förpackats i vakuum eller i en skyddande atmosfär. Listeriabakterien förekommer allmänt i naturen och kan orsaka sjukdom hos personer i hög alder, personer med försvagad motståndsförmåga och gravida kvinnor. En frisk vuxen eller ett friskt barn insjuknar mycket sällan allvarligt.

Säkra kylkedjan, om du ger fisk som gåva

Förvaring av livsmedel i rumstemperatur innebär en risk för matförgiftning. En felaktigt förvarad produkt förskäms snabbt. Om du ger fisk som gåva, skall du säkerställa att produkternas kylkedja är obruten ända fram till den slutliga användaren. Trygga produkter i gåvopaket är bland annat kex, choklad, kryddor, senap och helkonserver.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018