BSE-risken vid import av nötkreatur och kött- och benmjöl till Finland

År 2002 - 2004 gjordes på Jord- och skogsbruksministeriets begäran en riskvärdering i syfte att bedöma risken för BSE hos nötboskap i Finland. I den första delen av projektet gjordes en kvalitativ värdering av risken för spridning av BSE via importer av levande djur samt kött- och benmjöl. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA) och Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK).

Forskningsgrupp

Alem Tesfa (EELA, från 1.5.2006 Evira)
Outi Tyni (EELA)
Heidi Rosengren (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Publikationer

Rapporter

Alem Tesfa, Outi Tyni, Heidi Rosengren, Riitta Maijala. 2004. BSE-risken vid import av nötkreatur och köttbenmjöl till Finland – en kvalitativ riskvärdering.. EELAs publikationer 08/2004, ISSN 1458-6878, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA, Edita, Helsingfors, 159 sidor.


Övriga publikationer och föredrag

Rosengren H. Mikkelä A. Ranta J. 2007. Bayesian risk assessment on BSE in imported cattle. SVEPM 2007 conference. 28-30 March 2007. Dipoli, Finland.
Rosengren H., Tyni O., Maijala R. A qualitative assessment of the risk associated with the import of live cattle into Finland 1980-2002. Abstract. Emerging zoonooses New Challenges. 18th NKVet Symposium. October 7-8. 2004, Uppsala, Sweden. p. 49-50.
BSE tänään ja tulevaisuudessa – seminaari 16.8.2004. Jord- och skogsbruksministeriet, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel. Helsingfors.
Värdering av BSE-risken vid import Eläintautien- ja elintarviketurvallisuuden riskinarviointiseminaari, Helsinki 16.3.2004.
Heidi Rosengren, Alem Tesfa, Outi Tyni, Riitta Maijala. 2005. BSE -taudinaiheuttaja Suomeen 1980-luvulla. Kehittyvä Elintarvike 1/2005. p. 38-39.
Heidi Rosengren. Ulkomainen lihaluujauho tuontinautoja suurempi BSE-riski. 2004. Kaari. Livsmedelsverket, Kontrollcentralen för växtproduktion, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel s. 4-6