Import av hundar som medför risk för människors och djurs hälsa

Syftet med den här undersökningen är att utreda om importen av hundar från utlandet medför risk för smittsamma sjukdomar för människor eller djur. Undersökningen ger kunskap om risker för och följder av allvarliga sjukdomar som importerade hundar möjligen för med sig och sprider. Syftet är att identifiera och beskriva riskerna av speciellt rabies (vattuskräck) och rävens dvärgbandmask (bandmask) vid import. Dessutom utreds risken som eventuellt orsakas av multiresistenta bakterier (ESBL och MRSA). Projektet strävar efter att ge mer information till såväl myndigheter, importörer av hundar som till hundägare. Importörer av hundar kan använda resultaten till att utveckla sin egen verksamhet och hundägare får information om eventuella risker i samband med importhundar.

Tidsplan för projektet

2018 - 2019

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket

Forskargrupp

Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket)
Heidi Rossow (Livsmedelsverket)
Suvi Joutsen (Livsmedelsverket)

Publikationer

Zoonotiska patogener hos importhundar. Livsmedelsverkets undersökningar 2/2019 (pdf)

Ytterligare information från projektets forskare

Pirkko Tuominen pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi
Heidi Rossow heidi.rossow@ruokavirasto.fi
Suvi Joutsen suvi.joutsen@ruokavirasto.fi