Konsekvenserna av ett mul- och klövsjukeutbrott för Finlands nöt- och svinproduktion, kan nödvaccinering hejda en epidemi

Mul- och klövsjuka är en globalt betydelsefull smittsam virussjukdom hos klövdjur som sprider sig effektivt. Ett sjukdomsutbrott bland husdjuren har stora nationalekonomiska konsekvenser. I Finland har åtta enskilda utbrott av mul- och klövsjuka förekommit under 1900-talet, senast år 1959.

Studiens syfte var att med hjälp av modeller som simulerar händelser kring spridning och fynd av mul- och klövsjuka undersöka:

Hur många nöt- och svingårdar i Finland som sannolikt och som mest skulle smittas vid ett utbrott av mul- och klövsjuka och hur länge utbrottet skulle pågå.
Hur skulle de minimiåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka som vidtas under sjukdomsutbrottet påverka utbrottets omfattning och längd.
Hur stor inverkan skulle ett sjukdomsutbrott ha på husdjursproduktionen och dess ekonomi och på den industri som förädlar husdjursprodukter
Skulle det i Finland av ekonomiska eller epidemiologiska skäl vara motiverat att begränsa sjukdomens spridning genom nödvaccinering?

Forskningsgrupp

Kyösti Pietola (MTT)
Tapani Lyytikäinen (Evira)
Eva Kallio (Evira, University of Liverpool)
Leena Sahlström (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Heikki Lehtonen (MTT)
Jarkko Niemi (MTT)
Lasse Nuotio (Evira)

Tidtabell

2006 - 2010

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Försörjningsberedskapscentralen, MTT Ekonomiforskning och Evira.