Kontroll av djursjukdomsrisker under pågående strukturella förändringar i husdjursekonomin

Projektet undersöker förhållandet mellan djursjukdomar och den strukturella utvecklingen i husdjursproduktionen, med särskild tyngdpunkt på effekterna av strukturförändringar på konkurrenskraften och riskerna i husdjursproduktionen i Finland. Undersökningen kommer dessutom att ta fram specifik information om effektiviteten av olika metoder för riskkontroll i Finland.

Projektet har syftet att:
1. Undersöka förändringar i strukturen (antal, placeringar, storlekar av gårdsbruk, deras verksamhetsmetoder) i husdjursproduktion, och hur alternativa strukturella förändringar påverkar konkurrenskraft, och produktionskostnaderna för svinkött, mjölk och nötkött.

2. Undersöka effekterna av de alternativa strukturförändringar som utgår från de ovan nämnda verksamhetsmodellerna på gårdsnivå, på riskerna från smittsamma djursjukdomar, och på kostnaderna därav, särskilt med beaktande av effekterna av produktionsformer som blir allt allmännare, till exempel trefasproduktion av nöt, suggpooler, fårproduktion.

3. Undersöka tillämpliga metoder för riskkontroll, och hur man kan kontrollera strukturförändringar så att de eventuella risker för djursjukdomar som sammanhänger med ökande gårdsstorlekar, regional placering av produktion och tillämpning av nya produktionsmetoder inte blir för stora.

4. Jämföra effektiviteten av metoder för riskkontroll i olika epidemiologiska situationer, och samtidigt finna mätare (riskklassificering) som bidrar till effektiv inriktning av riskkontrollen på gårdar och regioner med olika risker.

Forskningsgruppen

Tapani Lyytikäinen (Evira)
Leena Sahlström (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Jonna Kyyrö (Evira) 
Jarkko Niemi (Naturresursinstitutet)
Heikki Lehtonen (Naturresursinstitutet)
Alina Sinisalo (Naturresursinstitutet)

Tidtabell

2009 - 2013

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Naturresursinstitutet och Evira

Tilläggsuppgifter

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi

Publikationer

Kyyrö J, Sahlström L, Virtanen T, Lyytikäinen T, Biosecurity measures on Finnish pig farms have become more common, The13th conference of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE XIII), 20 - 24.8. 2012 Maastricht, The Netherlands.

Lyytikäinen T, Sahlström L, Virtanen T, Niemi J, Lehtonen H, Simulation based models may assist the identification of potentially large outbreaks, The13th conference of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE XIII), 20 - 24.8. 2012 Maastricht, The Netherlands.

Niemi J K, Sahlström L, Virtanen T, Lyytikäinen T, Sinisalo A, Lehtonen H, Perceptions of Finnish livestock producers regarding the costs of biosecurity, The13th conference of the In-ternational Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE XIII), 20 - 24.8. 2012 Maastricht, The Netherlands.

Niemi J K, Lehtonen H, Lyytikäinen J, Sahlström L, Virtanen T, Quantifying economic losses of FMD based on data obtained during an outbreak – simulation stury, The13th conference of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE XIII), 20 - 24.8. 2012 Maastricht, The Netherlands.

Sahlström L, Kyyrö J, Virtanen T, Lyytikäinen T, Potential for improvement of biosecurity among cattle and pig farmers, The13th conference of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE XIII), 20 - 24.8. 2012 Maastricht, The Netherlands.

Sahlström L, Virtanen T, Lyytikäinen T, Farmer visits as a potential route for disease trans-mission XVth ISAH (The International society for animal hygiene) Congress 3 - 7.7 2011 Vi-enna, Austria, Eläinlääkäripäivät 2011, Helsinki.

Lyytikäinen T, Sahlström L, Virtanen T, What would happen if a Finnish pig farm would have a FMD outbreak? 6th International Symposium on emerging and re-emerging pig diseases, 12 - 15.6 2011, Barcelona, Spain.

Virtanen T, Sahlström L, Lyytikäinen T, Sheep production as a link between production sec-tors in Finland , ISVEE XIII, 20-24.82012 Maastricht, The Netherlands.

Virtanen T, Sahlström L, Lyytikäinen T 2012. Suomalaiset lammas- ja vuohituotantotilat , Maataloustieteen päivät 2012, Helsinki.

Virtanen T, Sahlström L, Lyytikäinen T 2011. Miten lammas- ja vuohituottajat tavoitetaan?,  Eläinlääkäripäivät 2011,  Helsinki.