Representativitet av kontrollprogrammen för AD, TGE och PRRS på suggor under åren 2008-2009

I Finland har man lagstadgade kontrollprogram för ett flertal svinsjukdomar. I denna utredning har vi utvärderat representativiteten av kontrollprogrammen för Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE. Dessa sjukdomar förekommer inte för närvarande i Finland och för AD och TGE har Finland dessutom tilläggsgarantier inom EU. Kontrollprogrammen baseras på cirka 1000 blodprov, som tas årligen från suggor på slakteri.

Kontrollprogrammet har i Finland genomförts enligt planerna under de utvärderade åren 2008 - 2009. Enligt resultaten från utredningen så är kontrollprogrammen mest känsliga för att upptäcka PRRS och minst känsliga för upptäckt av TGE.

Även med ett års provresultat kan man försäkra sig om att sjukdomarna inte har blivit endemiska i Finland, men för att påvisa frihet från sjukdom räcker inte resultaten från ett års kontrollprogram. För att på ett effektivare sätt påvisa frihet från sjukdom måste man kombinera resultaten från kontrollprogrammen med så kallad passiv sjukdomskontroll och även beakta risken för införsel i landet under de utvärderade åren.

Forskningsgrupp

Tapani Lyytikäinen
Leena Sahlström
Jonna Kyyrö

Finansiering

Evira

Projectpublisering

Rapporter

Lyytikäinen, T., Sahlström, L., Kyyrö, J.
Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuuden arviointi  (Beskrivningen på svenska)
Eviras undersökningar 1/2012