Riskbedömning om spridning av bovin virusdiarré (BVD) till Finland via sperma som importeras från Nord-Amerika

I Finland och de övriga skandinaviska länderna är situationen beträffande BVD internationellt sett god. Sperma importeras i husdjursförädlingssyfte till Finland från främst Sverige, men också från länder där BVD är vanligt förekommande. I Förenta Staterna och Canada förekommer BVD-smitta hos 60 - 90 procent av nötkreaturen. I projektet bedömdes hor stor risken är för att tjursperma som importeras till Finland från Nordamerika är kontaminerad med virus som förorsakar bovin virusdiarré (BVDV) och hur stor risken är för att en infektion hos en ko eller kviga som beror på insemination med kontaminerad sperma leder till att det föds en kroniskt infekterad kalv.

Riskbedömningen är en del av den BVD-forskning som görs vid virologiska forskningsenheten vid Evira och genomfördes i samarbete med virologi- och riskbedömningsenheten med finansiering av Walter Ehrströms stiftelse.

Forskningsgrupp

Liisa Sihvonen (EELA, från 1.5.2006 Evira)
Ulla Rikula (EELA)
Lasse Nuotio (EELA)
Kirsi-Maarit Siekkinen (EELA)

Finansiering

Walter Ehrströms stiftelse, EELA

Projektpublicering

Rapport

Siekkinen, K-M., Nuotio, L., Rikula, U & Sihvonen, L. 2006. Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä. Eviras forskningsrapporter 2/2006. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Helsingfors.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019