Riskprofil, spridning av fisksjukdomen VHS till insjöområdet

Fisksjukdomen VHS är en djursjukdom som ska bekämpas, och som för närvarande förekommer i fiskodlingar på Åland. På Åland pågår som bäst ett program för bekämpning av VHS som är godkänt av EU. Fiskodlingarna i Finlands inland är för närvarande fria från VHS-smitta, och levererar fiskyngel till fiskodlingar på Åland. I projektet kartläggs fiskodlingssektorns struktur och verksamhet till de delar de berör uppfödning av matfisk på Åland och i Skärgårdshavet. I utredningen fokuseras särskilt på transporterna av yngel och rensad fisk samt på trafiken med rensnings- och fileringsavfall mellan havsområdet och fastlandet. Dessutom granskas hur fiskodlingarna i inlandet är placerade med tanke på en förhandsbedömning av den effekt inrättandet av eventuella restriktionsområden kunde ha. Projektet avslutas år 2007.

Forskningsgrupp

Tapani Lyytikäinen (Evira)
Harri Orenius (Evira)
Pia Vennerström (Evira)
Tuija Gadd (Evira)

Finansiering

Evira

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2018