Svinpest – en kvantitativ riskvärdering - Konsekvenser för djurhälsa och ekonomi vid ett epidemiskt utbrott av klassisk svinpest i Finland

Klassisk svinpest är en virussjukdom som klassificeras som en epizooti och som ska bekämpas genom myndighetsåtgärder. Sjukdomen kan ha avsevärda ekonomiska konsekvenser för svinproduktionen. År 2002 gav jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa åt forskningsenheten för riskvärdering vid forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel i uppdrag att utföra en riskvärdering av konsekvenserna av att svinpest eventuellt sprider sig i Finland.
Som instrument för den kvantitativa värderingen av konsekvenserna av ett utbrott av svinpest konstruerades modeller som simulerar händelser kring spridning och fynd av klassisk svinpest.
Riskvärderingen finansierades delvis med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) och genomfördes i samarbete med MTT Ekonomiforskning som en del av projektet ”Klassisen sikaruton terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset Suomessa”. Projektet avslutades och dess slutrapport publicerades år 2005.

Forskningsgrupp

Saara Raulo (EELA) Tapani Lyytikäinen (Evira/EELA), Jarkko Niemi (MTT Ekonomiforskning) Kyösti Pietola (MTT Ekonomiforskning) Heikki Lehtonen (MTT Ekonomiforskning)

Finansiering

Projektet finansierades delvis med medel från Makera.

Projektpublicering

Rapporter

Raulo, S. & Lyytikäinen, T. 2005. Klassisen sikaruton epideeminen taudinpurkaus Suomessa - Kvantitatiivinen riskinarviointi. EELAs rapporter 06/2005.

Vetenskapliga publikationer

Raulo SM, Lyytikäinen T 2006.Simulated detection of syndromic classical swine fever on a Finnish pig-breeding farm, Epidemiology and Infection 135, 228-237.

Övriga publikationer och föredrag

Raulo S., T. Lyytikäinen, R. Maijala 2003: EELAn kyselytutkimus selvitti. Sika, No. 5, s. 31-33.

Raulo S., T. Lyytikäinen, E. Rautiainen, R. Maijala 2003: Modeling detection of classical swine fever on a Finnish pig farm. International Symposium for Veterinary Epidemiology and Economics, 2003, 1 s. Postern har också visats på Veterinärdagarna 2003.

Lyytikäinen, T. & Raulo, S.M. 2004. Spread of CSF by the time of detection in Finland. Poster presented at the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, 24-26 March, Martigny, Switzerland. Postern har också visats på Veterinärdagarna 2004.

Raulo, S.M. & Lyytikäinen, T. 2004. Detection of CSF on a pig farm in Finland. The Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, 24-26 March, Martigny, Switzerland. Postern har också visats på Veterinärdagarna 2004.

Raulo, S.M. & Lyytikäinen, T 2005. Kauanko kestäisi ennen kuin ymmärtäisimme, että Suomeen on saapunut sikarutto? - simuloitu aikaennuste. Suomen Eläinlääkärilehti 111, 63-70

Raulo, S., Lyytikäinen, T. & Niemi, J. 2005. Simulaatiotutkimus osoitti: Sikarutto leviäisi Suomessa vain muutamalle tilalle. Kaari 6, 26-27.

Niemi, J., Lehtonen, H., Raulo, S. & Lyytikäinen, T. 2005. Sikaruton tappiot määräytyvät vientimarkkinoilla - Yksikin tapaus voi tulla kalliiksi. Lihatalous 63, 26-27. (numero 8/2005).

Niemi, J.K., Lehtonen, H., Pietola, K., Raulo, S. & Lyytikäinen, T. 2005. Klassisen sikaruton taloudelliset vaikutukset. Maa- ja Elintarviketalous 74.

Niemi J., Lehtonen H, Lyytikäinen T, Raulo S & Pietola K 2006. Effects of concentrating production and farm structures on cost of animal diseases and disease prevention, proceedings of 96th EAAE seminar: Causes and impact of aqricultural structures, Schweitz, 17 sidor.

Lyytikäinen T & Raulo SM 2006: The effect of transmission probability on the magnitude and duration of simulated epidemics. The society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, March 29 - 31, 2006 - Exeter University, Devon, UK. Postern har också visats på Veterinärdagarna 2006.

Raulo S. ja Lyytikäinen T. 2006: Mitä jos sikaruttoa esiintyisi Suomessa?. Sika-lehti.