Utvärdering av kontrollprogrammen för sjukdomar hos nötkreatur

Lagstiftningen förutsätter att sjukdomsläget hos nötkreatur i Finland kontrolleras gällande flera olika sjukdomar. Inom projektet utvärderas kontrollprogrammen för infektiös bovin rhinotracheit (IBR), bovin virusdiarré (BVD), brucellos och bovin enzootisk leukos under åren 2014 och 2015. I fokus står den förverkligade kontrollens bevisförmåga för att Finland uppfyller kriterierna för sjukdomsfrihet.

Om bevisförmågan inte är tillräcklig eller om den avsevärt överskrider målsättningarna, bedöms med hurudana åtgärder målen effektivt kan nås inom ramen för det undersökningsmaterial som idag inkommer till Evira.

Resultaten publiceras i en rapport där konkreta förslag för kontrollprogrammen för sjukdomar hos nötkreatur för de kommande åren lyfts fram.

Forskningsgruppen

Tapani Lyytikäinen (Livsmedelsverket, Enheten för riskvärdering) 
Ulla Rikula (Livsmedelsverket, Enheten för djursjukdomsvirologi)

Tidtabell

2016 - 2018

Finansiering

Livmedelsverket

Tilläggsuppgifter

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@livsmedelsverket.fi

Muntliga presentationer

Schulman, K.
Nautatautien seurantaohjelmien arviointi.
Ajankohtaista riskinarvioinnista -seminaari, 6.11.2015 Helsinki.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2018