Stöd för miljösystem

Syftet med stödet för miljösystem är att begränsa miljöförändringen och anpassa sig till den, främja en effektiv förvaltning av naturresurserna och skydda den biologiska mångfalden.

Stöd för miljösystem betalas till jordbrukare i hela landet för växttäcke vintertid samt för odling av naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter. Stödet är ett arealstöd som ska sökas årligen.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är aktiv jordbrukare och genomför åtgärder inom stödet för miljösystem. Det minsta jordbruksskifte som stöd kan betalas för är 0,05 hektar.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen under ansökningsåret.

År 2024 är stödet för de olika åtgärderna högst följande:

  • Växttäcke vintertid 50 €/ha
  • Naturvårdsvallar 65 €/ha
  • Gröngödslingsvallar 80 €/ha
  • Mångfaldsväxter 300 €/ha

Livsmedelsverket betalar ut stödet för miljösystem som följer:

  • Stödet för växttäcke vintertid: i juni året efter ansökningsåret.
  • Stödet för naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter: i två poster, i december under ansökningsåret och i juni det följande året.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stödet i Viputjänsten i maj–juni årligen i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024