Vanliga frågor om får och getbidrag

Gäller referensdagarna för djurbidrag år 2023 också husdjursstöd i stödområde C?

Referensdagarna gäller inte nationellt finansierade stöd. De gäller EU-finansierade djurbidrag.

Husbonden har ansökt om djurstöd. Husmor på gården har ett FO-nummer vars huvudsakliga bransch är relaterad till jordbruk och hon är momsskyldig som primärproducent. Kan husbonden ange husmors FO-nummer och registerinformation i samband med ansökan?

Stödsökande är aktiv jordbrukare om hen hör till det nationella registret och kraven uppfylls. Det vill säga ifall husmor på gården ansöker om stöd så granskas hennes FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter. Ifall igen husbonden ansöker om stöd granskas hans FO-nummer och där tillhörande registeruppgifter.

När kan jag slakta slaktlamm eller slaktkillingar för att få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar år 2023?

Under stödåret 2023 är villkoren för bidraget att slaktlammet och slaktkillingen ska befinna sig på gården oavbrutet i 10 dygn före slakten och att de övriga stödvillkoren uppfylls.

Varför har bidraget för slaktlamm och slaktkillingar två referensdagar?

I Finland är slaktlamm och slaktkilling djurarter med snabb cirkulation som slaktas när de är under ett år gamla. Om bidraget för slaktlamm och slaktkillingar endast skulle omfatta en referensdag per år skulle en del av lammen och killingarna redan vara för gamla när referensdagen infaller. Därför omfattar bidraget för slaktlamm och slaktkilling två referensdagar.

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar omfattar två referensdagar 10.1.2023 och 1.6.2023. Av vilken referensdag omfattas lammet eller killingen?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdag djuret berörs av.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

  • senast den 10.1.2023 är referensdagen för djuret den 10.1.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.
  • Efter den 11.1.2023 är referensdagen för djuret den 1.6.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.

Kan man välja referensdag för slaktlamm eller slaktkillingar?

Slaktlammets eller slaktkillingens födelsetid avgör vilkendera referensdagen (10.1. eller 1.6.) djuret berörs av.

Om ett slaktlamm eller en slaktkilling har fötts

  • senast den 10.1.2023 är referensdagen för djuret den 10.1.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.
  • Efter den 11.1.2023 är referensdagen för djuret den 1.6.2023. Djurens registeruppgifter och registeranmälningar ska på referensdagen vara korrekta i får- och getregistret och innehas av den som ansöker om bidrag för djur.

Kan slaktlamm eller slaktkillingar flyttas till slutuppfödaren efter referensdagen 10.1? Kan slutuppfödare få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar?

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas till den senaste sökande som uppfyller stödvillkoren.

Ett djur kan förflyttas till en slutuppfödare efter referensdagen, men djuret måste ha varit infört i får- och getregistret på referensdagen, och uppgifterna om djuret ska vara korrekta från och med referensdagen till utgången av perioden för fastställande av stöd. Dessutom ska innehavaren av djuret på referensdagen ha ansökt om bidrag för djuret för att djuret ska vara bidragsberättigat under stödåret i fråga.

En slutuppfödare kan få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar för ett djur om han eller hon också har ansökt om bidraget i fråga före utgången av ansökningstiden för djurbidrag.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2023