Ansökan om åkerstöd har börjat

6. maj 2024

Jordbrukarna kan ansöka om åkerstöd i e-tjänsten för jordbrukare Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) 6.5–18.6.2024.  

Villkoren för stöden finns samlade i ansökningsguiden om åkerstöd, som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Det lönar sig för odlarna att bekanta sig noggrant med villkoren innan ansökan skickas in.

Om situationen på åkern förändras under växtperioden, kan jordbrukaren vid behov byta den växt eller åtgärd som uppgetts i ansökan om åkerstöd fram till 2.10.2024. Det är dock viktigt att uppgifterna uppges korrekt redan under ansökningstiden.

Jordbrukaren får hjälp med ärendehanteringen i Viputjänsten av sin egen kommun under tjänstetid. Jordbrukaren kan också befullmäktiga en rådgivare att göra stödansökan på sina vägnar.

Basskiftena i skick innan ansökan skickas in

Om jordbrukaren har för avsikt att göra ändringar i sina basskiften lönar det sig att göra dem innan stöden söks. I Viputjänsten är det möjligt att kombinera, dela och skapa nya basskiften. Om det på basskiftet finns områden som inte längre är åker, lönar det sig att utesluta dem.

Vid ansökan om åkerstöd kan odlarna ansöka om följande stöd:

 • grundläggande inkomststöd
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning (femårig förbindelse)
 • ersättning för ekologisk produktion (femårig förbindelse)
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • nationellt stöd för sockerbeta
 • miljöavtal: avtal om upprätthållande av ursprungssorter (ansöks på blankett 214), avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap.

Jordbrukaren får en anmärkning på fliken Vipurådgivaren vid ansökan om åkerstöd, om hen inte har ansökt om ett stöd som hen skulle ha rätt till på basis av de uppgifter som hen uppgett.

Efter att ansökan har skickats kan jordbrukaren kontrollera de uppgifter hen uppgett i ett sammandrag som finns i Viputjänsten. Sammandraget innehåller uppgifter om de stöd och åtgärder som sökts samt uppgifter som uppgetts om bas- och jordbruksskiften.

Höstanmälan hör till ansökan om åkerstöd

En del av ansökan om åkerstöd är en höstanmälan. Enligt kraven på villkorlighet ska 33 procent av åkerarealen och arealen för de permanenta växterna ha ett växttäcke vintertid. På grund av villkoret ska alla gårdar göra en höstanmälan om växttäcke. Anmälningstiden i Viputjänsten är tidigast i januari 2025.

Mobilapplikation som stöd för kommunikationen mellan jordbrukaren och myndigheter

Vipumobilen för smarttelefoner hjälper i kommunikationen mellan jordbrukare och myndigheter.

De åkerskiften som anmälts i ansökningarna om åkerstöd följs upp med hjälp av satelliter. Med hjälp av de bilder som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling och odling under hela växtperioden. I materialet granskas om stödvillkoren uppfylls. Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som inte motsvarar satellitbilden för ett skifte, får jordbrukaren en begäran om utredning. Därefter kan jordbrukaren antingen korrigera sin ansökan så att den motsvarar situationen på åkern, eller verifiera med ett fotografi att odlingen har skett enligt villkoren. För att verifiera informationen behöver jordbrukaren Vipumobilen, som kan användas för att ta ett foto av skiftet och skicka det till förvaltningen.

Jordbrukarna kan ladda ner Vipumobilen från appbutikerna Google Play eller App Store.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd (livsmedelsverket.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Jordbruksrådgivning
Ansökningsguide om åkerstöd
Viputjänstens användaranvisningar
Vipumobilen