Ansökan om djurbidrag och förbindelse om djurens välbefinnande inleddes i Viputjänsten 8.1.2024

8. januari 2024

De första ansökningarna om djurstöd för 2024 har öppnats i Viputjänsten. Alla djurstöd ska sökas årligen.

Ansökan om bidrag för nötkreatur samt bidrag för får och getter är öppen 8.1–24.1. Ansökningsanvisning för djurbidrag och villkoren för utbetalning av stöd finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Ansökan om förbindelse om djurens välbefinnande är öppen 8.1–1.2. Förbindelsevillkoren 2024 finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Anmälan om djurantal för år 2023 är öppen 8.1–1.2.

 • Fjäderfägårdar ska ange antalet djur om de har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning eller ersättning för ekologisk produktion.
 • Svingårdar ska ange antalet djur om de har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande.
 • Anmälan om djurantal ska alltid göras om jordbrukaren använder sammanslutningens djur vid beräkningen av djurantalet.

Ett fel har upptäckts i dataöverföringen mellan anmälan om djurantal och svinregistret. Felet korrigeras onsdagen 10.1. Livsmedelsverket rekommenderar att svingårdarna börjar göra anmälan om djurantal från och med 11.1. Ansökningsanvisning för anmälan om djurantal finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Referensdagarna för djurbidrag 10.1 och 31.1 fastställer djurens bidragsberättigande

I fråga om djurbidrag används en referensdag, då djurets uppgifter kontrolleras i djurregistret för granskning av djurets bidragsberättigande.

På referensdagen ska djuret vara vid liv i djurregistret och innehas av den sökande. Uppgifterna om djuret (kön samt anmälningar om inkomst och avlägsnande) ska vara korrekta i djurregistret både på referensdagen och därefter fram till utgången av stödperioden. Under stödåret kan man endast få det bidrag för ett djur som innehavaren av djurets referensdag har ansökt om.

Referensdagar för 2024 är följande:

 • Nötkreatur:
  • Referensdagen för slaktkvigor är 10.1
  • Referensdagen för mjölkkor, dikor och tjurar är 31.1
 • Får och getter:
  • Referensdagarna för bidrag för slaktlamm och slaktkillingar är 10.1. (10.1.2024 och tidigare födda djur) samt 1.6 (djur födda under perioden 11.1.–1.6.2024)
  • Referensdagen för bidrag för tackor och hongetter är 31.1.

Detta innebär att de födda djuren ska registreras senast på referensdagen även om det återstår anmälningstid.

Om jordbrukaren gör anmälan per e-post eller brev bör anmälan vara framme senast kl. 16 på referensdagen.

Referensdagen gäller inte för nordliga husdjursstöd.

I februari fortsätter ansökningarna i Viputjänsten

I februari öppnas följande stödansökningar i Viputjänsten:

 • Nordligt produktionsstöd för mjölk: anmälan om deltagande och ansökan om stöd för nya gårdar från och med 1.2, öppen till slutet av året.
 • Nordligt husdjursstöd för dikor, tjurar och slaktade kvigor samt stöd för uppfödda och slaktade tjurar i stödregionerna C3 och C4, ansökan 12.2–5.3.
 • Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter, ansökan 12.2.–5.3.
 • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, ansökan 12.2–5.3.

Ansökningstiden för avtal om uppfödning av lantraser har inte ännu fastställts. Ansökan öppnas senare under våren. Iaktta dock avtalsvillkoren från och med 1.1.2024. Avtalsvillkoren 2024 finns på Livsmedelsverkets webbplats.