Mobilapplikation tas i bruk för ansökan om åkerstöd – Vipumobilen finns tillgänglig i appbutiken

17. februari 2023

Livsmedelsverket har publicerat en mobilapplikation för kommunikationen mellan jordbrukare och myndigheter. Appen kallas Vipumobilen. Jordbrukarna kan ladda ner Vipumobilen i appbutikerna Google Play eller App Store.

Inloggningen i Vipumobilen sker med bankkoder eller mobilcertifikat. Appen kan användas av gårdarnas primära jordbrukare. Det är också möjligt att använda Vipumobilen med gårdens behörigheter att sköta ärenden, man kan till exempel ge en släkting fullmakt att använda appen. Befullmäktigandet kan göras i Viputjänsten.

Vipumobilen kompletterar Viputjänsten, men ersätter den inte

Ansökan om åkerstöd förnyas detta år. Jordbrukarna skickar ansökningarna som vanligt via Viputjänsten. Helt nytt är uppföljningen per satellit av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan vilket kräver ett uppdaterat informationsutbyte mellan jordbrukaren och administrationen. Till jordbrukarens hjälp i detta kontaktutbyte finns Vipumobilen.

Med hjälp av det bildmaterial som satelliterna producerar följer man upp växtbeståndets utveckling samt odlingsåtgärder under hela växtperioden. Materialet används för att granska ifall stödvillkoren uppfylls. Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som inte motsvarar satellitbilden för något skifte, får jordbrukaren en begäran om utredning.

Därefter kan jordbrukaren antingen korrigera sin ansökan så att den motsvarar situationen vid skiftet, eller med hjälp av ett fotografi verifiera att odlingsåtgärden har utförts på skiftet i enlighet med villkoren. För att verifiera informationen behöver jordbrukaren Vipumobilen som kan användas för att ta ett foto av skiftet och skicka det till förvaltningen.

Med hjälp av Vipumobilen kan jordbrukaren också dokumentera sina odlingsåtgärder, såsom slåtter. Fotona kan användas senare i samband med eventuella begäranden om utredning.

Uppgifter om stöd som utbetalats 2022 i Vipumobilen

I Vipumobilen kan jordbrukaren kontrollera de stödbelopp som ifjol betalades till gårdsbruksenheten samt uppgifter om eventuella kvitterade återkrav, utsökningar, pantsättningar och tilläggspåföljder. De uppgifter om betalningstransaktionerna som ska anges i beskattningen har specificerats.

Motsvarande uppgifter finns i Viputjänsten under Betalningstransaktioner i menyn Gårdsbruksenhet.

Mer information:

Vipumobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren (livsmedelsverket.fi)  
Presentationsvideo om Vipumobilen (YouTube)  
Vad ändras inom åkerstöden? (livsmedelsverket.fi) 

Ytterligare information till medierna:

sakkunnig Jukka Heikkinen
050 526 2807

sakkunnig Ilkka Lehtola
050 336 9841

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi