Restbeloppen av jordbrukarstöden utbetalas till gårdsbruksenheterna i juni

22. maj 2024

I juni betalar Livsmedelsverket ut jordbrukarstöd för 2023 enligt följande:

  • transportstöd för sockerbeta (100 %)
  • restbeloppet av miljöersättningen (cirka 15 %) samt hela ersättningen för åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar (100 %)
  • restbeloppet av ersättningen för djurens välbefinnande för individuella djur (cirka 50 %) samt ersättningen för djurens välbefinnande för svin och fjäderfä (100 %)
  • restbeloppen av bidrag för nötkreatur (cirka 30 %) samt hela stödandelen av bidraget för slaktkvigor (100 %)
  • får- och getbidrag (100 %)
  • restbeloppen av direkta arealstöd (cirka 5 %) av följande stöd: basinkomststöd, omfördelningsinkomststöd, stöd till unga jordbrukare (EU), bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter samt miljösystemstöd. Dessutom betalas hela andelen av åtgärden vintertida växttäcke inom ramen för ekosystemstödet i juni.

Livsmedelsverket inleder utbetalningen av miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och djurbidrag 6.6.2024. Utbetalningen av transportstöd för sockerbeta inleds 7.6.2024. Stödutbetalningarna för ersättning för djurens välbefinnande och transportstöd för sockerbeta kan ske enligt den planerade tidtabellen om statsrådet godkänner de nödvändiga föreskrifterna senast den 30.5.2024.

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton allteftersom kommunerna godkänner betalningsmaterialet.

Livsmedelsverket informerar närmare om betalningstidtabellen för direkta arealstöd dvs. basinkomststöd, omfördelningsinkomststöd, stöd till unga jordbrukare (EU), bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter samt miljösystemstöd när den har bekräftats.

Totalbeloppen av stöd som betalas ut i juni 2024

Stöd

Totalbelopp

Transportstöd för sockerbeta

 2 500 000 €

Miljöersättning

 40 300 000 €

Ersättning för djurens välbefinnande

 50 700 000 €

Bidrag för nötkreatur

 25 700 000 €

Får- och getbidrag

 2 900 000 €

Direkta arealstöd

Informeras senare

 

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi)

Stödbeslut skickas till jordbrukarna med början i juni

Livsmedelsverket bereder stödbeslut om jordbrukarstöd för kommunerna och NTM-centralerna. Besluten om stöd som sökts 2023 blir klara med början i juni 2024. Då besluten är klara skickar kommunen eller NTM-centralen dem till stödmottagarna.

En uppskattning av tidtabellen för utskick av stödbesluten om 2023 års jordbrukarstöd finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

I stödbeslutet ser stödmottagaren motiveringarna till utbetalningen av stödet och eventuella avdrag som gjorts på stödet.

Villkoren för jordbrukarstöden förändrades avsevärt år 2023 då EU:s jordbrukspolitik förnyades. Ändringarna påverkade också utbetalningen av jordbrukarstöden och tidtabellen för när stödbesluten blir klara.