Sista jordbrukarstöden för 2023 betalas ut från och med 20.6.2024

7. juni 2024

Livsmedelsverket börjar betala ut slutbetalningarna för 2023 års grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis, bidrag för specialväxter och stöd för miljösystem till gårdarna den 20 juni 2024. Slutbetalningarna utgör cirka fem procent av det totala stödbeloppet. Ett undantag är stödet för miljösystem som betalas ut för åtgärden växttäcke vintertid och som från och med den 20 juni betalas ut i sin helhet.

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton allteftersom kommunerna godkänner betalningsmaterialet.

Reformen av EU:s jordbrukspolitik medförde ändringar i tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd. Grundregeln i författningarna är att stöd kan betalas från och med december under ansökningsåret fram till slutet av juni följande år.

De återstående delarna av det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, bidraget för stärkelsepotatis, bidraget för specialväxter och stödet för miljösystem är de sista jordbrukarstöden som betalas ut för 2023.

Totalbeloppen av stöd som betalas från och med 20.6.2024

Stöd

Totalbelopp

Grundläggande inkomststöd

 15 000 000 €

Omfördelningsinkomststöd

 3 900 000 €

Inkomststöd för unga jordbrukare

 650 000 €

Bidrag för stärkelsepotatis

 200 000 €

Bidrag för specialväxter

 650 000 €

Stöd för miljösystem

·         Åtgärden växttäcke vintertid

·         Åtgärden naturvårdsvallar

·         Åtgärden gröngödslingsvallar

·         Åtgärden mångfaldsväxter

 

72 000 000 €
300 000 €

50 000 €

510 000 €

Totalt

93 260 000

Tidtabellen för stödbesluten kan följas på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Livsmedelsverket bereder stödbesluten om jordbrukarstöd. Då besluten är klara skickar kommunen eller NTM-centralen dem till stödmottagarna.

En uppskattning av tidtabellen för utskick av stödbesluten om 2023 års jordbrukarstöd finns på livsmedelsverket.fi.

I stödbeslutet ser stödmottagaren motiveringarna till utbetalningen av stödet och eventuella avdrag som gjorts på stödet. Stödmottagarna kan se uppgifterna om utbetalda stöd i realtid i Viputjänsten och Vipumobilen.

Mer information till stödmottagare:
Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden (livsmedelsverket.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter (livsmedelsverket.fi)