Utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden våren 2024 har publicerats

4. oktober 2023

Livsmedelsverket har publicerat utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden våren 2024. De eftersträvade utbetalningstidpunkterna för jordbrukarstöden presenteras på månadsnivå i betalningstidtabellen. När de exakta dagarna har bekräftats för när utbetalningen inleds, publiceras datumen i betalningstidtabellen.

Till exempel hur övervakningen framskrider påverkar tidpunkten för när utbetalningen av stöd kan inledas.

Utbetalningstidtabellen ändrades permanent

EU:s jordbrukspolitik förnyades från och med 2023. Reformen påverkar verksamheten både för jordbrukaren och förvaltningen. Reformen har också en bestående inverkan på betalningstidtabellen för jordbrukarstöden. Livsmedelsverket har informerat om ändringarna sedan förra hösten.

Det har inte skett några betydande förändringar i betalningstidtabellen för enbart nationellt finansierade stöd jämfört med tidigare år.

Till exempel betalas kompensationsersättningen från och med detta år i december och ersättningen för ekologisk produktion i november. Förskott på ersättning för djurens välbefinnande betalas i detta skede endast för nötkreatur, får och getter. På grund av ändringarna i stödvillkoren och de ändringar som orsakas av referensdagen, blir beräkningen av djurbidragen för nötkreatur mer komplicerad och därför inleds utbetalningarna i februari.

Information om ändringen av betalningstidtabellen har tidigare getts den 7 oktober 2022 och den 13 april 2023.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:

Sakkunnig Teppo Jauhiainen

040 714 5855

teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

 

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi

+358 40 540 1963

jukka.pekonniemi@ruokavirasto.fi