Gårdens utbetalningshändelser

På videon Gårdens utbetalningshändelser presenterar vi uppgifter som syns i Viputjänsten om jordbruksstöd som utbetalats till gården. På videon presenteras det hur man i Viputjänsten kan kontrollera uppgifter för utbetalningshändelserna och hur man kan skriva ut uppgifter eller spara dem på sin egna dator.  På videon berättar man även hur man i Viputjänsten kan skriva ut ett stödsammandrag över alla för gården beviljade stöd.

 

Om videon inte syns kan du se den här: www.youtube.com/embed/etSooAUNdag

00:00 Vipus framsida och förflyttning till vyn Utbetalningshändelser
01:14 Vyn Utbetalningshändelser
03:39 Uppdatering av kontonummer
04:08 Vyn Stöd och stödrättigheter samt stödsammandrag

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2021