Stödreformen påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden

Från och med hösten 2023 koncentreras utbetalningarna av jordbrukarstöd till december under ansökningsåret och följande vår. 

EU finansierar många areal- och djurbaserade stöd. I Europeiska unionens rättsakter är grundregeln att stöden kan betalas tidigast den 1 december under ansökningsåret och senast den 30 juni påföljande kalenderår. Under vissa förutsättningar är det möjligt att betala förskottsbetalningar redan tidigare.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd från hösten 2023 till våren 2028

Åkerstödsbelopp i euro

 

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2023