Stödreformen påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden

Från och med hösten 2023 koncentreras utbetalningarna av jordbrukarstöd till december under ansökningsåret och följande vår. 

EU finansierar många areal- och djurbaserade stöd. I Europeiska unionens rättsakter är grundregeln att stöden kan betalas tidigast den 1 december under ansökningsåret och senast den 30 juni påföljande kalenderår. Under vissa förutsättningar är det möjligt att betala förskottsbetalningar redan tidigare.

Åkerstödsbelopp i euro

 

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2024