Vattenlevande djur (fiskar, kräftdjur, blötdjur) och deras könsceller

Lagstiftning finns här.  

För ytterligare information kan ni kontakta vår kundservice EU-elain@ruokavirasto.fi.

Regionförvaltningsverkens länsveterinärer hjälper med registrering, användning och problemsituationer i Traces systemet. Deras kontaktuppgifter hittas i denna sidas högra kant.

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2022