Exportdelen i det nya TRACES-NT-systemet kommer att införas den 1 oktober 2021

16. september 2021

Exportdelen i Traces-NT-systemet som används för att utfärda hälsointyg för export kommer att offentliggöras den 27 september 2021 och införas den 1 oktober 2021. Det gamla Traces Classic-systemet kommer också inledningsvis att vara på plats för att utfärda certifikat, men kommer att stängas i slutet av 2021.

För mer information: