Hälsointyg kommer inte att införas i brittisk export fram till juli 2022

16. september 2021

Storbritannien har ändrat den tidsplan som landet tidigare tillkännagivit om nya krav för export av jordbruksprodukter. Exportpartier av produkter av animaliskt ursprung kommer inte att kräva det djurhälsointyg som krävs för export förrän den 1 juli 2022. Växtskyddsintyg kommer inte heller att införas vid brittisk export förrän i juli 2022.

Storbritanniens krav på ett förfarande för föranmälan av exportpartier av jordbruksprodukter kommer att träda i kraft redan före juli nästa år. Importören måste i förväg anmäla de produkter som ska importeras till Storbritanniens elektroniska system redan från och med den 1 januari 2022.

Dessutom kommer inspektioner av jordbruksprodukter inte att börja äga rum vid de brittiska gränskontrollstationerna förrän i juli, snarare än vid årsskiftet som tidigare planerats.

För mer information: