Nya intyg för export till Moldavien finns nu i TRACES

20. maj 2020

I maj 2020 har EU-kommissionen och Moldavien träffat en överenskommelse om nya veterinärintyg för export. De nya intygen som nu finns i TRACES är för fjäderfäkött, avelsfjäderfä, fiskeriprodukter, mjölkprodukter, obehandlad mjölk och mjölkprodukter från obehandlad mjölk, råmjölk och råmjölkprodukter, kläckägg, musslor och levande getter. 

I systemet finns redan färdiga intyg för bland annat äggprodukter, svinkött, honung, foder av animaliskt ursprung, tillsatser i foder, levande nötkreatur och svin och könsceller från nötkreatur.

Mer information

Ome export till Moldavien: ruokavirasto.fi/sv/export/moldavien
Om veterinärintygen: ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/export-utanfor-eu/exportintyg/veterinarintygen/
Om systemet TRACES: ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/traces/