Härkomstområden

Med härkomstområde avses ett område som uppvisar tillräckligt likartade ekologiska förhållanden och som innehåller frötäktsbestånd med tillräckligt likartade fenotypiska eller genetiska egenskaper. Vid behov beaktas höjdvariationerna.

Härkomstområdenas gränser i delade kommuner

Tall

Zongräns 1 och 2

Tammerfors: vattendraget Tervalahti - Paarlahti

Zongräns 2 och 3

Saarijärvi: vägarna 6304 och 648

Zongräns 2 och 4

Tohmajärvi: järnvägen Värtsilä - Onkamo, från Onkamo norrut till riksväg 6

Pyhäselkä: riksväg 6

Juankoski: Vuotjärvi (sjöarnas öar räknas till den varmare zonen)

Viitasaari: Keitele

Zongräns 4 och 5

Puolanka: väg 837 Viitajoki - Puolanka kyrkby

Zongräns 4 och 6

Puolanka: väg 78 från Puolanka kyrkby söderut till början av väg 888, väg 888 mot sydost till Ristijärvis gräns

Kuhmo: väg 909 Arola - Lipukkavaara, väg 9126 Lipukkavaara - Lentiira, lokalvägen Lentiira - Korkana

Zongräns 5 och 6

Puolanka: väg 78 från Puolanka kyrkby norrut till Pudasjärvis gräns

Pudasjärvi: väg 78 från Puolankas gräns till Korentokangas korsning, linjen Korentokangas - Pärjänsuo - Kelankylä

Zongräns 5 och 7

Ranua: linjen Kelankylä - Kuukasjärvi - Simonkangas, Simojoki på avsnittet Simonkangas - Portimo, väg 78 Portimo - Raappana

Övertorneå: från Rovaniemi landskommuns gräns längs linjen Vaajärvi - Mellajärvi - Lylyjärvi - Jänkävaara - Pessalompolo - Torasjärvi

Zongräns 6 och 7

Posio: väg 941 Ranuas gräns – Lapioniemi

Zongräns 6 och 8

Posio: väg 941 Lapioniemi - Raistakka, väg 863 Raistakka - Livojärvi, Livojärvi till Kuusamos gräns

Kuusamo: väg 8642, väg 842, linjen Jokivaara - Mustavaara - Älkynvaara

Zongräns 7 och 8

Posio: Korouoma

Kolari: väg 936 Rovaniemi landskommuns gräns - Sieppijärvi, väg 21 Sieppijärvi - Ylläsjokisuu

10:e zonens södra gräns

Från väster mot öster genom Muonio, Kittilä, Sodankylä, Savukoski och Salla längs linjen Muonio kyrkby - Salmijärvi - Peurakaltio - Tepasto - Katajaselkä - Porkonen - Palo - Naakiselkä - Tenniövaara - Mäntypää - byn Lokka - Siyliövaara - Iso Marjavaara - Majava - Lattunavaara - Ahmatunturi - kommungränsen mot sydväst - sydöstra hörnet av Maltio naturpark - riksgränsen vid 67°14´N

 

Gränserna för granens, lärkträdets och douglasgranens härkomstområden i delade kommuner

Norra gränsen för zon 1

Nyslott: vägen från Kerimäkis gräns från Makkola via Suopelto till väg 470, från korsningen en rät linje till Rantasalmis östligaste hörn

Orivesi: väg 9 från Längelmäkis gräns till Kutema väg från Kutema till Viitapohja

Tammerfors: från vattendraget Viitapohja till Tervalahti (liksom för tall)

Norra gränsen för zon 2

Kiuruvesi: järnvägen

Kivijärvi: Kivijärvi (öarna hör till zon 2)

Norra gränsen för zon 3

Kuhmo: riksgränsen - Mäntyjärvi och dess utloppsbäck - vägen till Lentiira - väg 912 - väg 9126 - väg 909 - väg 904 till Hyrynsalmis gräns

Puolanka: väg 78 från Puolanka kyrkby söderut till början av väg 888, väg 888 mot sydost till Ristijärvis gräns (liksom för tall)

Kuivaniemi: högspänningsledningen från Leväsuo till Nikkilänaava

Simo: högspänningsledningen från Nikkilänaava till en plats norr om Kruununjänkä

Keminmaa: högspänningsledningen från norr om Kruununjänkä via Maula till Viitajärvi

Torneå: högspänningsledningen från Viitajärvi till Kukkola och till riksgränsen

Norra gränsen för zon 4

Suomussalmi: väg 9131 från riksgränsen till väg 913 till Juntusranta - väg 913 - väg 916 till väg 5 - väg 5 söderut till Ensilä - vägen via Ahola och Kaunislehto till väg 898 - väg 898 till järnvägen - järnvägen till Taivalkoskis gräns

Taivalkoski: järnvägen från Suomussalmis gräns till väg 20 - väg 20 - väg 863 till Posios gräns

Rovaniemi landskommun: från Kemijärvis gräns från Junkuaselkä längs högspänningsledningen till vägen mellan Vanttauskoski och väg 80, längs denna till väg 80 - väg 80 (0,5 km) - Vianjoki - Vikajärvi – älven till Ylilampi - Perunkajoki - Perunkajärvi - Kalliojärvi - längs älvar via Yli-Kätkäjärvi till Ounasjoki - Ounasjoki söderut 1,5 km - Marrasjoki - Kontojärvi utloppsälv, från dess mynning från Kontojärvi längs en rät linje till hörnet av Pellos, Övertorneås och Rovaniemi landskommuns gränser - längs Pellos och Övertorneås gräns till väg 83

Pello: väg 83 - väg 401

Norra gränsen för zon 5

Salla: Tenniöjoki

Savukoski: Tenniöjoki - Kemijoki till Savukosk kyrka - väg 967 (Hihnavaara - Värriö - Tanhua) - Luiro norrut till Sodankyläs gräns

Sodankylä: Luiro från Savukoskis gräns till Allemalehto - vägen västerut via Moskuvaara till Kitinen - Kitinen söderut till älven Sattanens mynning - Sattanen till Kittiläs gräns - längs sockengränsen söderut till väg 953

Kittilä: väg 953 från Sodankyläs gräns till väg 79 - väg 79 norrut 3,5 km - väg 940 västerut 8,5 km - vägen till Totovaara stuga - stigen till nationalparkens gräns - längs nationalparkens gräns till gränsen mellan Kolari och Kittilä - längs kommunernas gränser till Äkäslompolo till väg 940

Muonio: väg 940 norrut till Tiurajärvi - vägen via Salmivaara till byn Kangosjärvi (och genom byn) till väg 21 - väg 21 norrut till Kangosjoki - längs Kangosjoki till Muonio älv

 

Gränser för lövträdens härkomstområden i delade kommuner

Norra gränsen för zon 1

Nyslott: vägen från Kerimäkis gräns från Makkola via Suopelto till väg 470, från korsningen en rät linje till Rantasalmis östligaste hörn

Orivesi: väg 9 från Längelmäkis gräns till Kutema väg från Kutema till Viitapohja

Tammerfors: från vattendraget Viitapohja till Tervalahti (liksom för tall)

Norra gränsen för zon 2

Kiuruvesi: järnvägen

Kivijärvi: Kivijärvi (öarna hör till zon 2)

Lieksa: Områdena väster om Pielinen samt öarna i Ristiselkä och Suurselkä och öarna söder om dem hör till zon 2

Norra gränsen för zon 3

Kuhmo: riksgränsen - Mäntyjärvi och dess utloppsbäck - vägen till Lentiira - väg 912 - väg 9126 - väg 909 - väg 904 till Hyrynsalmis gräns

Puolanka: väg 78 från Puolanka kyrkby söderut till början av väg 888, väg 888 mot sydost till Ristijärvis gräns (liksom för tall)

Kuivaniemi: högspänningsledningen från Leväsuo till Nikkilänaava

Simo: högspänningsledningen från Nikkilänaava till en plats norr om Kruununjänkä

Keminmaa: högspänningsledningen från norr om Kruununjänkä via Maula till Viitajärvi

Torneå: högspänningsledningen från Viitajärvi till Kukkola och riksgränsen

Norra gränsen för zon 4

Suomussalmi: väg 9131 från riksgränsen till väg 913 till Juntusranta - väg 913 - väg 916 till väg 5 - väg 5 söderut till Ensilä - vägen via Ahola och Kaunislehto till väg 898 - väg 898 till järnvägen - järnvägen till Taivalkoskis gräns

Taivalkoski: järnvägen från Suomussalmis gräns till väg 20 - väg 20 - väg 863 till Posios gräns

Rovaniemi landskommun: från Kemijärvis gräns från Junkuaselkä längs högspänningsledningen till vägen mellan Vanttauskoski och väg 80, längs denna till väg 80 - väg 80 (0,5 km) - Vianjoki - Vikajärvi - älven till Ylilampi - Perunkajoki - Perunkajärvi - Kalliojärvi - längs älvarna via Yli-Kätkäjärvi till Ounasjoki - Ounasjoki söderut 1,5 km - Marrasjoki - Kontojärvi utloppsälv, från dess mynning från Kontojärvi en rät linje till hörnet av Pellos, Övertorneås och Rovaniemi landskommuns gränser - längs Pellos och Övertorneås gräns till väg 83

Pello: väg 83 - väg 401

Norra gränsen för zon 5

Salla: Tenniöjoki

Savukoski: Tenniöjoki - Kemijoki till Savukoski kyrka - väg 967 (Hihnavaara - Värriö - Tanhua) - Luiro norrut till Sodankyläs gräns

Sodankylä: Luiro från Savukoskis gräns till Allemalehto - vägen västerut via Moskuvaara till Kitinen - Kitinen söderut till Sattanens mynning - Sattanen till Kittiläs gräns - längs sockengränsen söderut till väg 953

Kittilä: väg 953 från Sodankyläs gräns till väg 79 - väg 79 norrut 3,5 km - väg 940 västerut 8,5 km - vägen till Totovaara stuga - stigen till nationalparkens gräns - längs nationalparkens gräns till gränsen mellan Kolari och Kittilä - längs kommunernas gräns till Äkäslompolo till väg 940

Muonio: väg 940 norrut till Tiurajärvi - vägen via Salmivaara till byn Kangosjärvi (och genom byn) till väg 21 - väg 21 norrut till Kangosjoki - längs Kangosjoki till Muonio älv

 

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023